Startpagina Droogte

Zonnebrand en droogte 2019 erkend als landbouwramp voor slechts 9 teelten

De zonnebrand in juli 2019 en de droogte in de zomer en het najaar van 2019 worden als landbouwramp erkend. Voor 9 teelten, waaronder appelen en peren, is er sprake van algemene schade. Er wordt 20,7 miljoen euro voorzien.

Leestijd : 3 min

De landbouwsector werd in de zomer van 2019 geconfronteerd met verschillende hittegolven en een lange periode van droogte. Het KMI had eerder al de hitte op 24 en 25 juli 2019 als uitzonderlijk beschouwd. Van 15 juni tot 30 september was er dan weer sprake van uitzonderlijke droogte.

Slechts 9 teelten en maar 20,7 miljoen euro

De Vlaamse Regering kan een landbouwramp erkennen op twee voorwaarden: het weerfenomeen heeft een uitzonderlijk karakter en de schade is meer dan 1,24 miljoen euro met een gemiddelde van 5.580 euro per dossier. Aan die beide voorwaarden is voldaan. Er zal 20,7 miljoen euro uitgekeerd worden voor teelten waar sprake was van veralgemeende schade op sectorniveau.

Deze evaluatie gebeurde op basis van technische adviezen per teelt. Concreet gaat het om appelen, peren, frambozen, rode bessen, kiwibes, wortelen, uien, bonen en knolselder.

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits: “De droogte en de uitzonderlijke hitte die Vlaanderen in zijn greep hielden tijdens de zomer van 2019 en meer specifiek op 24 en 25 juli 2019 hadden heel wat gevolgen voor onze landbouwers. Verschillende teelten werden beschadigd door zonnebrand en de droogte. Vooral de schade aan appelen en peren was groot. Het is dan ook belangrijk dat we deze periode als landbouwramp kunnen erkennen voor de teelten waar echt sprake was van veralgemeende schade. Zo kunnen de vele landbouwers die schade hebben geleden een schadevergoeding aanvragen.”

Vanaf dit jaar kunnen landbouwers die daarvoor kiezen een brede weersverzekering afsluiten. Vlaanderen komt tot 65% tussen in de premie. Enkel landbouwers die minstens 25% van hun bedrijfsareaal verzekeren en uitzonderlijke schade oplopen zullen in de toekomst bij het algemeen rampenfonds nog kunnen aankloppen.

Praktische informatie

De uiterste indieningsdatum van de tegemoetkomingsaanvraag is 30 juni 2020.

Indien u in aanmerking komt, kunt u de aanvraag enkel schriftelijk indienen door middel van het formulier dat u vindt op de website van het Departement Landbouw en Visserij: www.vlaanderen.be/landbouw onder de rubriek “bedrijfsvoering” doorklikken naar “landbouwrampen” en vervolgens “zomer 2019” (https://lv.vlaanderen.be/nl/bedrijfsvoering/landbouwrampen/zomer-2019). De tegemoetkomingsaanvraag moet ingediend worden bij de provinciale buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij waar uw bedrijfszetel is gevestigd.

Een tegemoetkomingsaanvraag moet volledig ingevuld worden en, indien van toepassing, vergezeld zijn van de nodige bijlagen, zoals een verzekeringsattest afgeleverd door een verzekeraar of door een producentenorganisatie.

Indien de schade werd vastgesteld door een onafhankelijk expert, moet bij de tegemoetkomingsaanvraag ook het deskundig verslag en de eventuele ereloonnota worden toegevoegd voor zover dit ons nog niet werd bezorgd.

De processen-verbaal die opgemaakt zijn door de schattingscommissies, werden reeds rechtstreeks opgevraagd bij de gemeenten. De processen-verbaal of deskundige verslagen van de eerste schadevaststellingen met betrekking tot de zomer 2019 die werden opgesteld na 22 oktober 2019, kunnen niet gebruikt worden voor een tegemoetkomingsaanvraag, omdat het oorzakelijk verband tussen de weersomstandigheden en de schade niet meer objectief en eenduidig kan vastgesteld worden.

Voor de fruitsoorten moet ook de definitieve schadevaststelling ten laatste op 22 oktober 2019 gebeurd zijn. Voor de groenten mag de definitieve schadevaststelling later gebeuren maar moet ten laatste op 29 november 2019 gebeurd zijn.

Meer informatie vindt u terug op https://lv.vlaanderen.be/nl/bedrijfsvoering/landbouwrampen/zomer-2019. Voor alle andere vragen hierover kunt u eveneens terecht bij uw buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij.

Lieven Vancoillie

Lees ook in Droogte

Droogtecommissie stelt versoepeling oppompverbod voor

Akkerbouw De Droogtecommissie in Vlaanderen heeft voorgesteld om het verbod om water op te pompen uit onbevaarbare waterlopen, aan te houden. De captatieverboden op de bevaarbare waterwegen in het IJzerbekken en op de Moervaart kunnen wel op de schop, met uitzondering van de plaatsen waar er nog blauwalgen zijn.
Meer artikelen bekijken