Startpagina Droogte

Perikelen rond drinkwaterproductie en waterbeperking

De vereniging van Belgische en Nederlandse drinkwaterbedrijven die Maaswater gebruiken als bron van drinkwater (RIWA-Maas) roept op om de waterkwaliteit van de rivier, zeker tijdens de lage waterstanden, beter en strenger te bewaken.

Leestijd : 2 min

De Maas wordt namelijk verontreinigd door industriële lozingen en door incidenten waarbij veel industriële stoffen in het water terechtkomen. Die lozingen kunnen bij een lage waterstand minder makkelijk worden verdund en afgevoerd, waardoor drinkwaterbedrijven zich alsmaar vaker genoodzaakt zien om tijdelijk de inname van Maaswater te stoppen.

Inzicht in lozingen

Uit recent onderzoek blijkt dat lage waterstanden langduriger en extremer zullen worden, waardoor RIWA-Maas de overheden oproept tot actie. “Het is essentieel dat er snel inzicht komt in alle industriële lozingen die direct of indirect in de Maas en haar zijrivieren terechtkomen”, stelt Maarten van der Ploeg, directeur van RIWA-Maas. “Deze vergunningen moeten volledig en actueel zijn en de stoffen die de drinkwaterproductie kunnen schaden, moeten maximaal worden gereduceerd.”

Jaarlijks wordt 500 miljard liter water uit de Maas onttrokken om er drinkwater voor 7 miljoen mensen van te maken.

Waterverbruik beperkt in 23 Waalse gemeenten

Zo'n 23 gemeenten in Wallonië moeten voortaan hun waterverbruik beperken, een viertal meer dan vorige maand. Dat heeft de Waalse crisiscel die zich met de droogteproblematiek bezighoudt beslist. Het gaat onder meer om Durbuy, Rochefort, Libramont, Chimay, Bouillon, Pepinster, Bütgenbach en Saint-Hubert.

Een aantal andere gemeenten worden door de Waalse watermaatschappij SWDE (Société wallonne des eaux) nauwlettend in het oog gehouden. Sinds de vorige vergadering van 25 augustus, heeft het nog niet veel geregend in het zuiden van het land. De droogtesituatie blijft dus vergelijkbaar, klinkt het.

Het waterpeil van de Waalse stuwdammen gaat nog altijd in dalende lijn, waardoor de beperkingen van kracht blijven. Ook het visverbod wordt verlengd, al zeker tot 18 september.

Twaalf gemeenten in provincie Luxemburg in ‘code oranje’

Twaalf gemeenten in de provincie Luxemburg moeten volgens de Waalse watermaatschappij SWDE hun waterverbruik beperken. Het drinkwater in deze gemeenten is afkomstig van het stuwmeer van Nisramont, maar daar staat het water historisch laag.

De watermaatschappij heeft daarom een waarschuwing gestuurd naar de betrokken gemeenten. “De code oranje is een aanbeveling, geen verplichting. Het gaat om een voorzorgsmaatregel”, aldus de SWDE-woordvoerder.

Volgens Le Soir staat het waterniveau in het stuwmeer lager dan het historische minimum van 273,11 m. Als het waterpeil onder de 273 meter daalt, wordt aangeraden om de waterafvoer te verminderen om te voorkomen dat men in de problemen komt. Voor de inwoners van de betrokken gemeenten betekent dat concreet dat ze het niet-essentieel verbruik van drinkwater moeten vermijden, bijvoorbeeld om de tuin te sproeien of de auto te wassen.

Belga - TD

Lees ook in Droogte

Droogtecommissie stelt versoepeling oppompverbod voor

Akkerbouw De Droogtecommissie in Vlaanderen heeft voorgesteld om het verbod om water op te pompen uit onbevaarbare waterlopen, aan te houden. De captatieverboden op de bevaarbare waterwegen in het IJzerbekken en op de Moervaart kunnen wel op de schop, met uitzondering van de plaatsen waar er nog blauwalgen zijn.
Meer artikelen bekijken