Startpagina Droogte

Wijzigingen captatieverbod in West-Vlaanderen

De droogte houdt aan en er wordt weinig regen voorspeld. Vanaf 12 juni geldt in West-Vlaanderen een captatieverbod op de Poekebeek, omdat het waterpeil van deze ecologisch waardevolle waterloop drastisch daalt. Door technische ingrepen is het mogelijk om voor enkele waterlopen in het IJzerbekken het captatieverbod gedeeltelijk af te schaffen.

Leestijd : 3 min

Dit is een versoepeling en een haalbare tegemoetkoming aan de grote watervraag voor beregening vooral voor de bloemkoolteelt. Gouverneur Carl Decaluwé besliste dit gisteren samen met het provinciaal droogteoverleg. “Het opzet is met maatwerk enkel captatieverboden in te stellen daar waar het echt noodzakelijk is. Daar tegenover staat de verwachting dat de landbouwers geen water capteren vanuit waterlopen met een captatieverbod. Na alles vrijwaart een captatieverbod blijvende schade aan de waterlopen en waardevolle natuur. We moeten ook doordacht handelen, want de zomer is pas begonnen” stelt gouverneur Decaluwé.

Kurkdroge meimaandNa een kurkdroge maand april, was ook mei 2020 bijzonder droog. De neerslaghoeveelheid in mei 2020 was de laagste sinds 1834. De beperkte neerslag sinds begin juni was meer dan welkom. Gemiddeld viel er de voorbije week 10 liter water per m² in West-Vlaanderen. Deze neerslag is zeker onvoldoende om naar een normale situatie te evolueren. De komende dagen kondigen zich aan als wisselvallig, maar grote neerslaghoeveelheden worden niet verwacht. Het blijft dus uitkijken naar meer neerslag in de komende periode om verder in het seizoen grotere problemen te vermijden.

Sinds 21 mei is er in West-Vlaanderen een captatieverbod van kracht op enkele ecologisch kwetsbare waterlopen. Op enkele stroomgebieden is er vanaf 12 juni nu een versoepeling. Dankzij enkele technische ingrepen was er vanuit het binnenland bijkomende aanvoer, er viel wat neerslag en als derde factor merken we dat het verbod goed wordt opgevolgd.

MaatwerkVoor de stroomgebieden van de Rivierbeek-Hertsbergebeek en de Bornebeek is er onvoldoende verbetering. Het captatieverbod blijft er onverminderd van kracht. Ook in het stroomgebied van de Poekebeek is er een sterk dalende trend en geldt er vanaf 12 juni 2020 een captatieverbod. In het Oost-Vlaamse deel van de Poekebeek is gisteren al een verbod ingesteld om water in te nemen. Voor de stroomgebieden van de Kemmelbeek, de Handzamevaart en het zuidelijk deel van het Blankaartbekken is er een versoepeling. Voor het stroomgebied van de Poperingevaart wordt het captatieverbod zelfs opgeheven. Het volledige overzicht van het captatieverbod op onbevaarbare waterlopen in West-Vlaanderen is weergegeven in de kaart in bijlage bij dit persbericht.

Waterpeil als indicatorEen belangrijke indicator voor het instellen van een captatieverbod zijn de peilen van de waterlopen. Vanaf een bepaald kritisch peil bereikt is, volgt een captatieverbod. Een herstel van het vooropgestelde peil leidt dan dat het opheffen van het verbod. Door nauwgezet de toestand te monitoren, streven we naar maatwerk in het nemen van droogtemaatregelen. Als landbouwprovincie is dit cruciaal. Elke regio heeft een andere watervraag die sterk schommelt doorheen het jaar. Alleen met een dynamisch waterbeheer komen we hieraan tegemoet. De ambitie is om alvast het meetnet nog meer gebiedsdekkend te maken en in te zetten op maximale digitalisering.

Een overzicht van de actuele maatregelen is beschikbaar op www.west-vlaanderen.be/waterschaarste.

kaart

Lees ook in Droogte

Droogtecommissie stelt versoepeling oppompverbod voor

Akkerbouw De Droogtecommissie in Vlaanderen heeft voorgesteld om het verbod om water op te pompen uit onbevaarbare waterlopen, aan te houden. De captatieverboden op de bevaarbare waterwegen in het IJzerbekken en op de Moervaart kunnen wel op de schop, met uitzondering van de plaatsen waar er nog blauwalgen zijn.
Meer artikelen bekijken