Startpagina Melkvee

Van alle EU-melkprijzen, had België de meest volatiele

In geen enkel Europees land kregen de melkveehouders in 2016 zo sterk te maken met de schommelingen van de vrije markt dan in België. Dat blijkt uit de internationale LTO-melkprijsvergelijking.

Leestijd : 2 min

De gemiddelde maandelijkse voorschot melkprijs van alle EU zuivelondernemingen was in 2016 € 27,91 per 100 kg. Een daling ten opzichte van 2015 met € 2,77 ofwel 9,1 %. Alleen in het jaar 2009 was de melkprijs lager.

Grote maandelijkse prijsverschillen

Voor ons land wordt Milcobel als Belgische referentie gebruikt. De gemiddelde melkprijs bedroeg er vorig jaar in die internationale vergelijking 26,40 of anderhalve euro onder het Europees gemiddelde.

Behalve de lage melkprijzen viel het jaar 2016 ook op vanwege de grote maandelijkse prijsverschillen. Aan het begin van de zomer bereikten de maandelijkse melkprijzen een absoluut dieptepunt, terwijl ze aan het eind van het jaar sterk stegen.

Opvallend is, dat bij de zuivelondernemingen met de hoogste melkprijzen de maandelijkse melkprijzen het minst schommelen.

Finland het stabielste

De melkerij Valio (Finland) bleek het minst last gehad te hebben van prijsschommelingen in 2016. De definitieve melkprijs kan nog gewijzigd worden omdat de definitieve melkprijs maar bepaald wordt na de afloop van het melkprijsjaar en na de eventuele nabetaling. Dit zou een verklaring kunnen zijn voor de geringe schommelingen, analyseert LTO.

Consumptiemelk-producten bieden Frankrijk rust

Niet alleen van jaar tot jaar is de variatie van de Franse melkprijzen ten opzichte van de andere zuivelondernemingen relatief beperkt, maar ook binnen het jaar. Het verschil tussen de hoogste en laagste maandelijkse melkprijs was met € 4,36 het grootst bij Lactalis (€ 27,48 in juli en € 31,83 in december).

Dit is waarschijnlijk een gevolg van de Franse melkprijssystematiek. Contractueel is vastgelegd, dat de maandelijkse melkprijzen worden afgeleid van landelijke prijsnoteringen voor diverse zuivelproducten. Dit betreft voor een belangrijk deel consumptiemelkproducten, die op de binnenlandse markt worden afgezet. Deze opbrengstprijzen schommelen veel minder dan de prijsnoteringen voor basis zuivelproducten, zoals boter en melkpoeder. Daarnaast hebben de Franse zuivelondernemingen onder druk van melkveehouders de melkprijzen minder verlaagd en na de zomer verhoogd, denkt LTO.

Milcobel

De melkprijs van Milcobel varieert het meest. “Mogelijk kan dit verklaard worden door enerzijds hun afhankelijkheid van de noteringen van basis zuivelproducten en anderzijds het beleid prijsontwikkelingen op de afzetmarkt (bijna) direct door te vertalen in de melkprijzen voor melkveehouders”, aldus nog LTO Milkprices.

Lees ook in Melkvee

Meer artikelen bekijken