Startpagina Droogte

Circulair watergebruik in landbouw is belangrijk middel in strijd tegen de droogte

De Vlaamse taskforce droogte is samengekomen om te starten met de uitvoering van de zogenaamde Blue Deal. Op die manier wil de Vlaamse regering de strijd tegen droogte en waterschaarste opvoeren. In totaal worden de komende jaren zo'n 70 extra maatregelen uitgerold. "Met deze Blue Deal slaat Vlaanderen de weg in van minder verharding, meer vernatting en maximaal circulair watergebruik", zegt minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA), die de taskforce leidt.

Leestijd : 3 min

Vlaanderen wordt de laatste jaren steeds meer geconfronteerd met de gevolgen van zware droogte. Van alle OESO-landen scoort Vlaanderen op drie na het slechtste op het vlak van waterbeschikbaarheid. Daarom besliste de Vlaamse regering te starten met de zogenaamde Blue Deal, een plan met meer dan 70 concrete acties die Vlaanderen moeten klaarmaken voor de droogte van morgen.

Extra moerassen en natte graslanden

"Extra moerassen en natte graslanden, de strijd tegen lekverliezen, de ontharding van onze steden, meer grootschalige infiltratie- en bufferbekkens, circulair watergebruik in landbouw en industrie, noem maar op", klinkt het bij minister van Omgeving Zuhal Demir. "Met deze Blue Deal slaat Vlaanderen resoluut de weg in van minder verharding, meer vernatting en maximaal circulair watergebruik. Dit is wat Vlaanderen nodig heeft."

Om de uitvoering van de Blue Deal te garanderen werd een taskforce droogte in het leven geroepen. Naast Demir schuiven ook Hilde Crevits, Vlaams minister van Economie en landbouw (CD&V), Bart Somers, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur (Open Vld), en Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken (Open Vld), mee aan tafel. De groep wordt nog aangevuld met onder meer de provinciegouverneurs, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en professoren Patrick Willems (KU Leuven) en Marijke Huysmans (VUB en KU Leuven).

Water is een schaars goed

De Droogtecoördinator van de Vlaamse Milieumaatschappij, de Vlaamse Waterweg en Aquafin zorgen voor ondersteuning bij de uitwerking van de Blue Deal. Maandagochtend kwam de taskforce voor het eerst fysiek samen voor een analyse en aanbevelingen vanuit de wetenschap. De groep zal vanaf nu om de zes maanden vergaderen. "Water is een schaars goed waarmee we zorgzaam moeten omspringen", klinkt het bij Hilde Crevits. "Ik zal dan ook een nieuw initiatief nemen om via onderzoek en innovatie onze kennis en expertise rond water en droogte te versterken, en om zo betere oplossingen te formuleren."

Minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers is tevreden dat er bij de Blue Deal een belangrijke rol is weggelegd voor de lokale besturen. "Omdat zij als bestuur het dichtst bij de burger staan en het beste zicht hebben op de maatregelen op het terrein krijgen ook zij ondersteuning om hun voorbeeldrol waar te maken. Ze zijn onze eerste partners om de openbare ruimte te ontharden."

Sleutelrol van waterwegbeheerder

"In periodes van waterschaarste speelt onze waterwegbeheerder een sleutelrol", vertelt minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. "Door het op peil houden van onze waterwegen verdedigen we niet alleen het economisch belang van de binnenvaart, maar zorgen we er ook voor dat de bevoorrading van een aantal van onze drinkwatermaatschappijen niet in het gedrang komt."

Vlak voor het zomerreces werd al een eerste schijf van 75 miljoen euro toegezegd voor de uitvoer van de Blue Deal. Dit najaar wordt beslist hoeveel extra budget er voorzien wordt. Intussen is binnen de regering ook afgesproken dat er in het kader van het economisch relanceplan extra budgetten worden vrijgemaakt voor de droogteproblematiek. "Als we willen dat er water uit de kraan blijft komen, moeten we investeren", besluit Demir.

Belga

Lees ook in Droogte

Droogtecommissie stelt versoepeling oppompverbod voor

Akkerbouw De Droogtecommissie in Vlaanderen heeft voorgesteld om het verbod om water op te pompen uit onbevaarbare waterlopen, aan te houden. De captatieverboden op de bevaarbare waterwegen in het IJzerbekken en op de Moervaart kunnen wel op de schop, met uitzondering van de plaatsen waar er nog blauwalgen zijn.
Meer artikelen bekijken