Startpagina Onderwijs

Weer lichte stijging van leerlingen in secundair landbouwonderwijs: nu bijna 6.000 leerlingen

In ons scholendossier is het ook van belang om te kijken naar enkele cijfers van het secundair onderwijs. Na een lichte daling in 2016-2017-2018 is dat aantal weer gestegen naar 5.800 in 2019 en naar 5.915 leerlingen in het schooljaar 2019-2020. Het aantal jongens daalt, het aantal meisjes stijgt licht.

Leestijd : 2 min

De meest recente cijfers uit het secundair onderwijs dateren van het schooljaar 2019-2020.

In het secundair onderwijs (2de en 3de graad) volgden toen 5.915 leerlingen een richting, die aan de land- en tuinbouw is gerelateerd.

Het gaat om in totaal slechts 2% van het totale aantal leerlingen in het secundair onderwijs.

Er zijn verschillen tussen de provincies, maar die hebben te maken met een verscheidenheid aan redenen: de individuele studiekeuze, het opleidingsaanbod, het aantal leerlingen, de keuzes van vrienden...

Aantal meisjes stijgt

De voorbije jaren is een evolutie merkbaar: van 5.662 leerlingen in het schooljaar 2009-2010 over 6.037 leerlingen in 2012-2013 en 6.094 in 2014-2015 naar 5.782 in 2017-2018 en 5.800 in het schooljaar 2018-2019. Voor het schooljaar 2019-2020 waren er 5.915 leerlingen ingeschreven in een land- en tuinbouwrichting.

Na een daling in de voorbije jaren is dat aantal dus de laatste jaren weer heel licht gestegen. 3.663 jongens en 2.252 meisjes volgen zo’n opleiding. Het aantal jongens is de voorbije jaren afgenomen, het aantal meisjes licht gestegen.

Leerlingen in het voltijds gewoon secundair onderwijs kunnen voor het studiegebied land- en tuinbouw studiebewijzen in de 3de graad behalen. Voor het BSO zijn dit de getuigschriften 2de leerjaar 3de graad, de diploma’s secundair onderwijs en de studiegetuigschriften 3de leerjaar 3de graad. Voor het TSO zijn dit de diploma’s secundair onderwijs en de certificaten Se-n-Se.

Hulp bij bepalen studiekeuze

Veel leerlingen van het middelbaar weten nog niet welke opleiding het beste bij hen past, qua inhoud of niveau. Daarom heeft de Vlaamse overheid een website gemaakt waarop je vragenlijsten voor de verschillende studieniveaus kunt invullen. Op basis van de antwoorden krijgt de leerling een vrijblijvend advies. Je kunt de onderwijs-wijzer raadplegen op www.onderwijswijzer.be. Het kan ook zinvol zijn om het onderwijsaanbod eens door te bladeren. Dat kan op data-onderwijs.vlaanderen.be/onderwijsaanbod.

Lieven Vancoillie

Lees ook in Onderwijs

Meer artikelen bekijken