Startpagina Onderwijs

Ben Weyts: Vlaams onderwijs zet in op innovatie in landbouw.

Vlaams minister Ben Weyts is niet uit de media weg te slaan. Toch vond hij ook tijd om Landbouwleven te woord te staan. “Landbouwkennis speelt een belangrijke rol in ons onderwijs.”

Leestijd : 4 min

Er werd nog maar net beslist om de paasvakantie met een week te verlengen of Landbouwleven klopt bij de Vlaams minister aan voor een aantal vragen over landbouwonderwijs. Naast minister van Onderwijs is Ben Weyts ook bevoegd voor Dierenwelzijn.

“Klopt. Dierenwelzijn, alsook de kennis van wetgeving daarrond is expliciet mee opgenomen in de beroepskwalificaties die gelinkt zijn aan studierichtingen binnen het domein land- en tuinbouw waarin omgaan met en zorg voor dieren aan bod komt. Zo vind je bijvoorbeeld bij de studierichting ‘agrotechnieken dier’ ook de beroepskwalificatie ‘productiemedewerker dier’ terug. Dergelijke beroepskwalificaties bepalen de beroepsgerichte competenties van deze studierichtingen.”

Hoe zet u nog meer in op landbouwgerelateerd onderwijs?

BW: “In het tweede jaar van het secundair onderwijs biedt ons Vlaams onderwijs basisopties die aansluiten bij land- en tuinbouw. Denk hierbij aan STEM-technieken, waaronder ook leerpakketten agro- en biotechnieken vallen. Het secundair onderwijs biedt behoorlijk wat studierichtingen waar landbouw een belangrijke rol speelt. Ook in het hoger onderwijs biedt ons onderwijs een breed gamma aan landbouwopleidingen. Dat is ook belangrijk. Jongeren die in het secundair onderwijs starten met een landbouwgerelateerde studierichting, moeten ook de kans krijgen in het hoger onderwijs om verder te gaan in hun interessegebied.

In coronatijden bleek eens te meer: de landbouw is een essentiële sector. Hoe kan Vlaanderen jongeren nog meer overtuigen om voor een landbouwgerelateerde richting te gaan?

Het is vooral belangrijk dat jongeren met interesse voor landbouw ook weten dat ze daar iets mee kunnen doen op gebied van onderwijs. We zorgen ervoor dat jongeren een opleiding krijgen die meerwaarde heeft, zowel voor de jongere als de arbeidsmarkt. Het kenbaar maken van deze studierichtingen is dus een belangrijk item. Daarnaast zetten we met deze Vlaamse regering ook in op het levenslang leren en het duaal leren. Dat laatste biedt landbouwbedrijven de kans om jongeren mee te nemen in de dagelijkse praktijk, zodat hun interesse in het vak nog meer aangevuurd wordt.

Wat voor extra’s brengt de uitrol van de modernisering van het secundair onderwijs?

Binnen de modernisering van ons onderwijs wordt specifiek binnen het secundair onderwijs de koppeling gemaakt tussen beroepskwalificaties aan bepaalde studierichtingen. Die beroepskwalificaties worden opgesteld door vertegenwoordigers van de arbeidsmarkt, waardoor er nog meer dan vroeger ingezet wordt op de link tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

De opleidingen worden ook geordend volgens domein. We namen expliciet ook het domein ‘Land- en tuinbouw’ op. Op die manier krijgt landbouwonderwijs een aparte plaats binnen ons onderwijs. Los daarvan voorzien we ook in de eindtermen van algemene vormingstrajecten aandacht voor deze materie.

Werd meer ‘landbouw’ meegenomen in de nieuwe eindtermen?

Binnen de nieuwe eindtermen is er meer aandacht voor duurzaamheid en systeemdenken in het algemeen, wat binnen een landbouwcontext zeker belangrijk is. In de basisvorming van elke finaliteit zijn er eindtermen wetenschappen geformuleerd die inhoudelijk gerelateerd zijn aan landbouwaspecten. In de specifieke landbouwopleidingen zijn er daarnaast domeinspecifieke eindtermen, bijvoorbeeld rond plant- en dierkunde of de studie van ecosystemen in functie van land- en tuinbouw.

Hoe kunt u op meer bio inzetten?

Door zoveel als mogelijk te luisteren naar wat de arbeidsmarkt op dat vlak vraagt. Daarbij vind ik het belangrijk dat ook innovaties meegenomen kunnen worden binnen ons onderwijs. Opdat onderwijsverstrekkers evoluties en innovaties zelf snel zouden kunnen meenemen in de klas-praktijk, kiezen we er als Vlaamse overheid ook voor om deze aspecten aan te halen in bijvoorbeeld de beroepskwalificatie.

Naast regulier onderwijs gaat veel aandacht naar levenslang en duaal leren.

Duaal leren is voor onze regering een heel belangrijk item. Dat is een volwaardige leerweg waarbij jongeren naast algemene ook beroepsgerichte kennis verwerven op school én op de werkvloer. Ook de betrokken sectoren staan achter deze visie. Zij stonden mee aan de wieg bij de uitbouw van duale leertrajecten in 2016.

Intussen bestaan er circa 44 duale leertrajecten. De sectoren doen onder meer via het sectoraal partnerschap grote inspanningen om van het duaal leren een succesverhaal te maken, onder andere door het erkennen en opvolgen van de leerwerkplekken, door het ondersteunen van de scholen, door het begeleiden van mentoren op de werkplek.

Landbouw is een belangrijke factor in ons Vlaanderen. Het is dus ook logisch dat landbouwkennis een belangrijke rol speelt in ons onderwijs. Nu, maar ook in de toekomst. Het is een sector die ook volop in innovatie zit, ook daar speelt ons onderwijs op heel wat vlakken op in.

Lieven Vancoillie

Lees ook in Onderwijs

Meer artikelen bekijken