Startpagina Edito

Edito: Trots op de melk van hier!

Na meer dan een jaar coranapandemie zijn desinfecteren en hygiënischer werken alom bekend. In de veehouderij is men hier al veel langer mee vertrouwd… zonder gepaste hygiëne immers geen gezonde dieren, geen gunstige productieresultaten én… ook geen melk van topkwaliteit.

Leestijd : 2 min

Corona of geen corona, de melkproductie kan je niet zomaar stilleggen. Volgens het recente jaarverslag van het Melkcontrolecentrum Vlaanderen (MCC) produceerde de Vlaamse melkveestapel in 2020 niet minder dan 2,92 miljard l melk. Dit is een productiestijging met 4,29% tegenover 2019. Het aantal Vlaamse melkveehouders dook vorig jaar nochtans voor het eerst onder de kaap van 4.000. In 2020 waren er nog 3.994 actieve melkveehouders. Het jaar voordien bedroeg dit aantal nog 4.107.

In 2020 werd volgens MCC melk van topkwaliteit – met zowel een laag celgetal als laag kiemgetal – geleverd! Om een goede melkproductie én -kwaliteit te kunnen garanderen, moet de diergezondheid en dus ook de uiergezondheid optimaal zijn. De cijfers tonen aan dat onze Vlaamse melkveehouders hier heel professioneel mee bezig zijn. Onze melk is met andere woorden een topproduct!

Sinds 2001 wordt melk jaarlijks op 1 juni wereldwijd in de kijker gezet. ‘Wereldmelkdag’ is een door de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) van de Verenigde Naties ingestelde dag om extra aandacht te vestigen op melk als belangrijke en gezonde bron van voedsel voor miljoenen mensen wereldwijd. Toch zien we al enige tijd een dalend melkverbruik in de westerse wereld. Melk kreeg immers doorheen de jaren door allerhande ‘groeperingen’ een minder goed imago aangemeten. Bovendien is er een alsmaar groter aanbod aan alternatieve plantaardige dranken in de winkelrekken te bespeuren.

Ook nu zullen criticasters deze Wereldmelkdag aangrijpen om de uitstekende eigenschappen van melk en ineens ook de (duurzaamheids)inspanningen van de sector in twijfel te trekken. Gelukkig blijft het algemene imago van melk positief bij onze Vlaamse consumenten. Ruim twee derde van de Vlaamse gezinnen vindt melk drinken nog steeds belangrijk omdat het past in een evenwichtige en gezonde voeding. Melkproducten staan dan ook in de lichtgroene zone van de voedingsdriehoek van het Vlaams Instituut Gezond Leven. Ze dragen als onderdeel van een gezonde voeding bij tot een goede botgezondheid en zijn een belangrijke bron van hoogwaardige eiwitten, calcium, kalium, jodium, vitamines B2 en B12.

Met deze gunstige eigenschappen in combinatie met de uitstekende melkkwaliteit die onze melkveehouders afleveren, kunnen wij dus alleen maar trots zijn op dit topproduct!

Anne Vandenbosch

Lees ook in Edito

Meer artikelen bekijken