Startpagina Edito

Edito: Het klimaatkluchtje

Wat een klimaatplan had moeten worden, lijkt ons uitgedraaid op een klimaatkluchtje. Ter info ‘kluchtje’ is een West-Vlaamse uitdrukking voor ‘moppeke of grapje’. Als we onszelf na de recente klimaatplannen geen depressie willen aanpraten, moeten we het

onderwerp met enige humor benaderen.

Leestijd : 2 min

N a het afsluiten van het Vlaams klimaatplan, vooralsnog enkel blije gezichten, bij de politiek verantwoordelijken. Noch uit extreemlinkse hoek, noch uit extreemrechtse hoek kwam veel bijval. Of het plan gaat niet ver genoeg of het plan is niet realistisch genoeg, is zo wat de samenvatting.

We schrijven hier voor alle duidelijkheid zelf geen mop of kluchtje: de Vlaamse regering verbiedt binnenkort verwarming op gas voor nieuwe woningen, ze moeten verwarmen op elektriciteit. Die elektriciteit gaat de federale regering opwekken via gascentrales. We benadrukken nogmaals: we schrijven hier geen moppen, maar een edito.

Van hetzelfde vaatje kunnen we blijven tappen: particuliere woningen moeten klimaatvriendelijker en dus beter geïsoleerd zijn. Oké, maar wie is de grootste bezitter van energie- en dus klimaatonvriendelijke gebouwen... de overheid. De burger moet minder het vliegtuig nemen en meer het openbaar vervoer. Net de politieke leiders die dat verkondigen nemen een (privé)vliegtuig naar de klimaattop.

Als u nu nog niet in een deuk ligt, doe ik er nog een laatste ‘kluchtje’ bovenop. Nog volgens een Vlaams minister moeten we binnen een vijftal jaar allemaal elektrisch gaan rijden. Ze suste onmiddellijk de kritiek met te stellen dat tegen dan een elektrische auto evenveel kost als een ‘gewone’ wagen met verbrandingsmotor van nu. Dan lijkt ze volgens ons minstens aan één feit voorbijgegaan te zijn: de nieuwe, moderne wagen van nu is amper nog te betalen voor een particulier zonder ministerieel loon. Hoe moet deze de klimaatrekening betaald krijgen met een doorsnee netto-inkomen van 1.000 à 2.000 euro per maand? In plaats van vooruit te gaan, boeren we met zen allen achteruit, zonder grote klimaatwinst, maar met loonverlies. Waarom?

Klimaatverandering heeft te maken met de menselijke activiteit. Dus durven we stellen: minder mensen = minder klimaatimpact. Of zien wij het verkeerd? Hier zien we echter amper iets van in de plannen. We weten dat dit hard klinkt. Wat met de klimaatimpact van de mens zijn reisdrang, zijn sport en ontspanning, zijn hobby- en gezelschapsdieren...? Dat is toch minder noodzakelijk dan primaire voedingsproductie ...?

Wel kiest men de makkelijkste weg: de veehouderij aanvallen. Hoe intelligent is het om te schieten op diegene die ons voedt? Oké, er zijn terecht vragen te stellen bij de intensiteit en de grondgebondenheid van onze veeteelt, maar onze landbouwsector werkt aan oplossingen: circulaire landbouw, koolstoflandbouw, methaanarme voeders...

Vooralsnog hebben we geen enkele andere sector zo veel en verregaande klimaatmaatregelen zien nemen. Om af te sluiten maken we toch nog zelf een kluchtje: “vooralsnog hebben we nog nooit gekregen wat de politiek ons jaren vooraf beloofde. Dit wetende wordt de toekomst iets draaglijker!”

Tim Decoster

Lees ook in Edito

Meer artikelen bekijken