Geen cijfers over aantal stallen dat aan de BCC-criteria voldoet

Dierenwelzijn wordt alsmaar belangrijker bij vleeskippen.
Dierenwelzijn wordt alsmaar belangrijker bij vleeskippen. - Foto: Coppens

Een aantal retailers hebben aangekondigd om te stoppen met de verkoop van de ‘plofkip’ en over te stappen op ‘nieuwe standaardkippen’. En dan wordt verwezen naar vleeskippen die worden gehouden volgens het BCC-concept, het Better Chicken Commitment. De regeling zou voor een aantal retailers ingaan vanaf 2026, maar dat hangt af van retailer tot retailer.

Over welke aantallen en pluimveestallen het gaat, is niet bekend. “Er zijn geen cijfers beschikbaar over het aantal pluimveestallen in Vlaanderen dat al dan niet beantwoordt aan de BCC-criteria”, antwoordt Vlaams minister Hilde Crevits op een parlementaire vraag van Gwenny De Vroe.

“Het label BCC is een privaat of commercieel label, zodat het departement Omgeving hier geen gegevens over verzamelt. Er zijn ook geen plannen om dit op korte termijn in kaart te brengen. Er komt ook geen economische impactanalyse.”

Het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) en Proefbedrijf Pluimveehouderij werken aan een studie rond de economische impact van de kooihuisvesting in Vlaanderen. Het eindrapport was gepland eind juni, maar de einddatum werd verschoven naar 31 december. De komende maanden zal ook duidelijk worden welke impact het definitieve PAS-kader zal hebben op de vergunningslening voor nieuwe pluimveestallen.

LV

Meest recent

Meest recent