Startpagina Varkens

Frankrijk steunt varkenssector met 270 miljoen euro

Frankrijk heeft 270 miljoen euro uitgetrokken om haar varkenssector te ondersteunen. De Franse landbouwminister Julien Denormandie geeft varkenshouders ook uitstel van betaling van sociale premies en zal de supermarktketens vragen om hun inkoopprijzen te verhogen.

Leestijd : 2 min

Varkenshouders hebben dringend steun nodig, maar tot nu hield Eurocommissaris voor Landbouw Janusz Wojciechowski de boot af. Het gaat volgens hem om aanzienlijke financiële middelen uit de EU-begroting, en zulke steunmaatregelen kunnen contraproductief werken en verkeerde signalen naar de markt sturen. Hij stelde in plaats daarvan voor om gerichte nationale maatregelen te nemen.

Nationale steunmaatregelen

Duitsland, Nederland, en recent ook Polen en Frankrijk bieden al steun aan hun varkenshouders. Polen voorziet 100 miljoen, Frankrijk 270 miljoen.

In Frankrijk zal de eerste 75 miljoen euro dienen als directe steun en die wordt binnen de komende 2 tot 3 weken uitbetaald. Het gaat daarbij om maximaal 15.000 euro per bedrijf. De andere 175 miljoen euro zal in de lente uitgetrokken worden. De verdeling daarvan wordt nog bepaald en besproken met de varkenssector.

“Vlaanderen maakte 16 miljoen euro vrij, maar dat is veel te weinig”, zegt ABS. “Slechts een klein deel (5,75 miljoen euro) dient effectief als directe steun voor varkenshouders. Het merendeel van het bedrag gaat naar promotie- en labelcampagnes en het betalen van Rendac-facturen.” ABS vindt dat Vlaanderen minstens 100 miljoen euro moet vrijmaken. In Wallonië krijgen varkenshouders immers 526 euro per zeug. In Nederland kan een bedrijf tot 225.000 euro krijgen.

Boerenbond begrijpt de beslissing van Europa niet: “Door geen steunmaatregelen te nemen en lidstaten aan te moedigen om nationale steun te verlenen, is het gelijke speelveld helemaal weg. Dat staat haaks op de waarden van de Europese Unie”, zegt Wouter Wytynck, varkensexpert bij Boerenbond aan Vilt.

Geen financiële steun vanuit Europa

Ondanks aanhoudende pleidooien van meerdere landen is de Europese Commissie niet bereid over te gaan tot marktinterventie of financiële steun. Sommige EU-landen, waaronder Nederland, zijn tegen een marktinterventie. Ze stellen dat zoiets niets structureels oplost maar slechts tijdelijk uitstel betekent.

Sanne Nuyts

Lees ook in Varkens

Tweede oproep vrijwillige stopzetting varkenshouders gelanceerd

Varkens Op 6 november startte de tweede ronde van de uitkoopregeling voor varkenshouders. Varkensboeren met een impactscore van 0,025% kunnen een aanvraag indienen voor de vrijwillige stopzettingsregeling van de Vlaamse overheid. De Vlaamse regering zette eerder dit jaar het licht op groen voor een eerste oproep, waarvoor ongeveer 900 bedrijven in aanmerking kwamen en waarbij 236 landbouwers een aanvraagdossier indienden.
Meer artikelen bekijken