Spuittechniek en -middel belangrijk om aardappelbladziekten te bestrijden volgens Syngenta

Mandipropamid is de actieve stof waar Syngenta zijn middelen op baseert om bladziekten in de aardappelteelt aan te pakken.
Mandipropamid is de actieve stof waar Syngenta zijn middelen op baseert om bladziekten in de aardappelteelt aan te pakken. - Foto: TD

Sinds 2008 is deze actieve stof op de Belgische markt, sindsdien zijn er meer dan 45 proeven mee uitgevoerd bij ons. De aardappelplaagstammen kennen een evolutie. Sinds 2008 zijn er 1.342 stalen genomen in 25 Europese landen en die zijn allen gevoelig aan mandipropamid.

Sinds 2021 verkoopt Syngenta in vele openlucht groenteteelten en groenten onder bescherming een nieuwe oplossing op basis van mandipropamid, de Pergado V. Dit ter bestrijding van oömyceten in brassicca, spinazie, sla, witloof, erwt, kruiden, courgette, komkommer, aubergine, paprika,…

Drie formuleringen

Mario Lagrou, Crop Advisor bij Syngenta, gaf tijdens het webinar meer duiding bij de middelen op basis van mandipropamid. Deze actieve stof is voor de aardappelteler beschikbaar in 3 formuleringen. Allereerst is er met Revus een soloformulering. Wordt er de actieve stof cymoxanil aan toegevoegd dan bekomen we de Flex-familie met Pergovi Flex, Amphore Flex en Regulance Flex. Deze middelen worden als granulaat geleverd en zijn bekomen via de Pepite technologie van Syngenta. Het is een granulaat dat geen mooie, ronde hoeken kent, maar ruw is van structuur. Dat heeft het voordeel dat er weinig stofvorming is als het middel in de spuitmachine wordt gedaan én het is snel oplosbaar in water.

Mandipropamid kan ook gecombineerd worden met difenoconazool. Dan bekomen we de handelsmiddelen Carial Star en Amphore Plus die vooral ingezet worden tegen de aardappelplaag en alternaria.

Sterke punten

Het sterk punt van mandipropamid is de dubbele werking. Enerzijds is er de preventieve werking die sporenkieming tegengaat zodat de ziekte zich niet kan ontwikkelen. Anderzijds is er een anti-sporulerende werking waardoor schimmelsporen niet verder kunnen groeien in het gewas.

Een ander belangrijk punt is de translaminaire werking van de actieve stof. Deze wordt snel vastgelegd in de waslaag van de plant en gaat zich herverdelen. Ook bij uitgroei van nieuw jong blad gaat het middel zich herverdelen om zo nieuwe groei te beschermen.

Positionering

Revus en de Flex-middelen worden gepositioneerd in het behandelingsschema vanaf de eerste behandeling in het seizoen tot de bloei. Ook later in het seizoen kan het nog bij hergroei van het gewas nadat het eerder stil stond door bijvoorbeeld een droogteperiode. Revus, Pergovi Flex, Amphore Flex en Regulance Flex worden in het begin van het spuitschema geplaatst ter bestrijding van de aardappelplaag.

Gaan we gericht behandelen tegen alternaria dan worden Carial Star en Amphore Plus door Syngenta naar voor geschoven vanaf bloei tot het einde van het seizoen, de tweede helft van het spuitschema dus. Aanbevolen wordt om deze af te wisselen met andere actieve stoffen of producten met een ander werkingsmechanisme.

Spuittechniek

Tijdens zijn webinar had Syngenta ook het woord gegeven aan Pieter Vanhaverbeke, onderzoeker bij het Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA). Hij had het over de spuittechniek. Volgens hem is een middel maar pas doeltreffend als het op de juiste manier wordt gebruikt en toegepast. “Een kleine fout in toepassing in een jaar zoals we in 2021 gekend hebben, is onmiddellijk zichtbaar. Een plant die onvoldoende fungicide over zich krijgt, wordt ziek en vormt een besmettingshaard voor andere planten.”

Een goede toepassingstechniek zorgt ervoor dat alles van het gewas goed geraakt wordt. “Streef hiervoor een stabiele spuitboom na die weinig schommelt. Rijpaden zorgen voor een stabieler gedrag van die spuitboom.” Pieter Vanhaverbeke raadt ook aan om geen ziektebestrijding te doen op een nat gewas of ‘s ochtends met dauw op het gewas. Dat is puur verlies van middel.

Goede bladbedekking

Uit ervaring weet Pieter dat perceelsranden soms slecht gespoten kunnen zijn of dat de aansluiting van 2 spuitsporen voor een slechtere middelenbedekking zorgt. Ook bochten zorgen voor problemen doordat de buitenkant van de spuitboom sneller beweegt dan de binnenzijde en er zo in de buitenste zones een onderdosering kan optreden. Elektriciteitspalen of andere hindernissen in het perceel vormen nog een zorgenkindje omdat hier niet alles mooi uniform gespoten kan worden. Deze planten kunnen dan infectiehaarden vormen en worden eigenlijk beter uitgetrokken.

Aron Bom, New Farm Technology Specialist bij Syngenta, ging verder in op de spuittechniek. De evolutie die hij in de spuittechniek zag, is dat er vroeger veel water werd gebruikt, tot wel 1.000 l/ha, waren de druppels fijn en werd er traag gereden.

Nu wordt er veel minder water gebruikt (100 - 400 l/ha) zijn er grovere druppels en wordt er sneller gereden (6-8 km/u).

Aaron Bom wijst er op dat de spuittechniek een belangrijk onderdeel is in een duurzame gewasbescherming naast het product, het weer en de spuitmachine. Tijdens het webinar liet hij resultaten zien waarbij met een medium, grove en grove dop onder hoek werd gespoten. De phytophthora aantasting nam hierbij telkens af, omdat er telkens veel meer druppels op het gewas lag. Vooral de spuitdop onder hoek, zorgt voor meer bladbedekking aan de onderzijde.

Tim Decoster

Meest recent

Meest recent