Toppers en nieuwigheden ontdekken in het aanbod van Jorion Philip-Seeds

Vaste waarden, nieuwigheden en toppers komen zowel aan bod in het gamma wintergerst als wintertarwe op de Ferme de Liessart van Jorion Philip-Seeds.
Vaste waarden, nieuwigheden en toppers komen zowel aan bod in het gamma wintergerst als wintertarwe op de Ferme de Liessart van Jorion Philip-Seeds. - Foto: TD

Commercieel vertegenwoordiger Filip Desmyter startte met ons rond te leiden in het demoveld wintergerst. Hij toon hier zowel hoe je het gewas op een extensieve als intensieve manier kan verbouwen. Bij een extensieve aanpak is er maar één fungicidebehandeling, één verkorting en is de bemesting beperkter. Dit verhoogt als we wintergerst intensiever telen. Dan worden er ook 2 fungicidetoepassingen en 2 groeiregulaties uitgevoerd. Filip Desmyter bemerkt dat naargelang je wintergerst intensiever teelt, je het rendement kan doen toenemen.

Hij wijst er ook op dat enkele jaren geleden afscheid is genomen van de zaaizaadbehandeling Argento, maar dit werd goed opgevangen door rassen die tolerant zijn aan het dwergvergelingsvirus. Ondertussen kunnen deze mee in hun rendement, ze evenaren of overstijgen zelfs het opbrengstpotentieel van klassieke rassen nu.

Wintergersttoppers

De variëteit Joyau is echt een topper in het wintergerstaanbod waar Jorion-Philips-Seeds nog veel van verwacht. Het is een vroeg ras, en iets korter waardoor het super stevig is tegen legering. Tevens goed resistent naar halmbreuk. Joyau is makkelijk te verbouwen en heel gezond, hierom wordt ze ook aangeboden in het bio-segment.

Feeris en Exquis zijn de nieuwigheden van vorig jaar. Feeris verlangt wel een intensieve verbouwing om zijn potentieel tot uiting te laten komen. Het is een iets langer ras. Exquis zit in hetzelfde segment als Feeris, maar is een tikkeltje later en geeft een net iets hogere opbrengst. Het is een Franse brouwgerst.

Terwijl de vorige variëteiten van het Franse kweekhuis KWS Momont waren, is het ras Fascination van de Duitse kweker DSV Saaten. Het is een voedergerst met hoog hectolitergewicht, goede legervastheid en viel vorig jaar op door zijn hoge opbrengst in de eigen rassenscreening van Jorion Philip-Seeds.

Alle voornoemde wintergerstvariëteiten zijn tolerant aan het dwergvergelingsvirus.

B-UP coating

In de wintertarwe wees Filip Desmyter eerst op de mogelijkheid om het zaaizaad te laten behandelen met de B-UP coating. Dit is een combinatie van 2 groeistimulanten: humuszuren en fulvozuren. De humuszuren zorgen ervoor dat de voedingsstoffen in de grond beter beschikbaar komen. Fulvozuren dringen in de zaadkorrel en zorgen voor een vluggere kieming, betere beworteling, meer uitstoeling, homogenere stand. Eigenlijk start de plant hierdoor beter.

Een 400 à 700 kg meeropbrengst per ha kan het gevolg zijn, net als iets meer stro. Volgens Filip Desmyter biedt deze zaaizaadcoating meer zekerheid en wordt de kans op mislukking sterk gereduceerd.

Het demoplatform van Jorion Philip-Seeds biedt ook zicht op diverse Méteil-mengsels, triticale, spelt, rogge, groenbedekkers,...
Het demoplatform van Jorion Philip-Seeds biedt ook zicht op diverse Méteil-mengsels, triticale, spelt, rogge, groenbedekkers,... - Foto: TD

Toppers in wintertarwe

In de wintertarwe is het ‘hoofdproduct’ van Jorion Philip-Seeds het ras Extase. Na de winter start dit ras vlot en stoelt het goed uit. Uiterlijk typerend is het brede vlagblad, wat heel interessant is voor de fotosynthese en de verdere gewasopbrengst. Na 2 natte en koude winters zien ze dat Extase telkens goed begint te groeien en gezond is naar alle ziekten toe. Extase biedt zekerheid in rendement over de jaren heen.

Het ras Dag is net een tikkeltje later vroegrijp dan Extase, is nieuw sinds vorig jaar en is net iets kwalitatiever dan Extase. Dag scoort hoger naar hectolitergewicht en eiwitgehalte toe, is sterk naar fusarium toe en is ook resistent aan de oranje tarwegalmug. Het is een ras met mooi en fijn stro.

Het ras Ultim werd vorig jaar geïntroduceerd en er wordt veel van verwacht voor komende verkoopscampagne. Het is een heel vroege variëteit die vlug wakker wordt na de winter, gezond is, een hoog hectolitergewicht heeft en goed legervast is. Dat laatste kan door de kortere lengte verklaard worden. Ultim is een bebaarde tarwe en is toch supersterk naar fusarium toe. Dus geschikt om tarwe na maïs of tarwe na tarwe te verbouwen omwille van de beschikking over het PCH1-gen. Hierdoor is er resistentie aan voetziekte en past dit ras in vele vruchtafwisselingen.

Cubitus is een heel gezonde variëteit en wordt hierom ook in het bio-segment aangeboden. De sterke uitstoeling is hier een voordeel om het onkruid het hoofd te bieden. Het is een bebaarde tarwe die toch sterk is tegen aarfusarium. Deze baktarwe heeft het PCH1-gen en is zo resistent aan voetziekten, waardoor teeltrotaties met tarwe na maïs of tarwe na tarwe goed kunnen.

Nieuwe tarwerassen

Dit najaar zet Jorion Philip-Seeds sterk in op de commercialisering van het nieuwe ras Geluck, een kweekproduct van het Franse Secobra. Vorig jaar toonde het zich zeer gezond en dit leverde dan ook een bovengemiddelde opbrengst, zowel qua kilo’s als qua hectolitergewicht. Van nature stoelt het ras goed uit, is het gezond naar alle ziektes en resistent aan voetziekten. Ook dit ras kan dus prima als tarwe na tarwe behandeld worden.

Monfort is een halfvroege variëteit die vorig jaar al geïntroduceerd is, maar was toen beperkt vermeerderd. Daar komt verandering in. Het is een tikkeltje later dan vorige rassen, stoelt wel goed uit, maar ontwikkelt zich iets later in het voorjaar. Monfort levert een grote korrel én bakkwaliteit. Het ras wordt aanzien als de opvolger van de vaste waarden Mentor en RGT Reform.

Debian is de laatste nieuwigheid die aan bod kwam en is van kweker DSV Saaten. Typisch aan Duitse kweekhuizen is de fusariumresistentie die ze in hun selectiewerk steken. Het past dus prima na een voorteelt maïs. Het ras richt zich vrij vroeg op en staat dus snel verder in ontwikkeling en het is ook een langer ras. Het ras is chloortolurontolerant en resistent aan de oranje tarwegalmug. Dit gecombineerd met zijn groeikracht, opbrengstvermogen en gezondheid doet Jorion Philip-Seeds hoge verwachtingen scheppen voor dit ras in de toekomst.

Tim Decoster

Meest recent

Meest recent