Startpagina Nieuws van maatschappijen

Bij Limagrain: Inzetten op klimaatrobuuste gewassen om in te spelen op wijzigende omstandigheden

Tijdens het bezoek van de vakpers aan het proefveld van Limagrain in Wortegem-Petegem lag de focus niet zozeer op individuele raskenmerken, maar was de boodschap wel hoe we met plantgenetica kunnen inspelen op veranderende omstandigheden.

Leestijd : 4 min

Het klimaat is één van de veranderingen waar de landbouwer mee geconfronteerd wordt, maar ook de fors gestegen inputkosten mogen niet vergeten worden. Sommige kunstmeststoffen vervijfvoudigden zelfs in prijs. Dan kwam er ook nog de onstabiliteit door de oorlogssituatie op de markten, waarbij graanprijzen per dag wel 20 euro/ton kunnen stijgen of dalen. In de nasleep hiervan ging het areaal zomertarwe in ons land omhoog en nam het areaal korrelmaïs volgens voorlopige schattingen met 10% toe.

Ondertussen trok ook de koolzaadprijs aan. Voor deze teelt durft Thomas Truyen, marketing en communicatiemanager bij Limagrain, een lans breken. “Het is goed voor de teeltrotatie én er is vraag naar oliehoudende gewassen.”

Belpré Sec

De eerste en tweede snede gras heeft dit jaar niet opgebracht wat het zou kunnen opbrengen. Als redenen daarvoor haalt Thomas Truyen de hoge kunstmestprijs en de voorjaarsdroogte aan. Dat de prijs van kunstmest even sterk gaat dalen dan hij gestegen is, zal wel niet direct aan de orde zijn.

Daarom zet Limagrain meer in op grasmengsels met klaver. Zo kan er bespaard worden op kunstmest. Een ander voordeel is dat klaver het nog goed blijft doen bij zomerdroogte. Een mengsel dat Limagrain vorig jaar introduceerde, is ‘Belpre Sec’ en dit speelt op de 2 voornoemde problemen in. In het mengsel zit Engels raaigras, rietwenk, rode en witte klaver en kropaar. Van de 5 componenten kunnen er 4 goed tegen de droogte. Kropaar heeft de beste droogtetolerantie en heeft een hoog eiwitgehalte. Zo is er een eiwitrijke snede met hoge opbrengst en kan door de klaver in het mengsel bespaard worden op kunstmest.

Turbo Méteil

Méteil is een Franse naam voor een mengsel van granen met vlinderbloemigen. In de biologische sector is het al beter ingeburgerd en nu kunnen de méteilmengsels ook op steeds meer aandacht van gangbare landbouwers rekenen. De snede Italiaans raaigras die de veehouder in het voorjaar kan oogsten alvorens maïs te zaaien, kan vervangen worden door een méteilmengsel. Italiaans raaigras kan de bodem echt leeg zuigen en dit water is niet meer beschikbaar voor de maïs die komt.

In het mengsel ‘Turbo Méteil’ zitten 2 soorten rogges: blad- en snijrogge. Die laatste heeft een snellere uitstoeling en bladrogge heeft vroeg in het voorjaar een hoge opbrengst. De bedoeling is om dit mengsel ergens eind april te maaien en in te kuilen. Naast een snuifje incarnaatklaver zitten er nog Tundra-bonen en winterwikke in het mengsel, waardoor dit voldoet aan de EAG-wetgeving. Het eiwitgehalte hiervan ligt hoger dan dat van Italiaans raaigras, de opbrengst ligt even hoog tot hoger. Het is echter een tweetal weken sneller oogstbaar, zodat maïs sneller kan volgen.

Vanaf september tot half november kan het ingezaaid worden, het kent weinig vogelschade en in het vroege voorjaar kan een lichte kunstmestgift gegeven worden.

Hyking

Inspelen op een veranderend klimaat dat toch droger wordt, kan door hybride graanvariëteiten te verbouwen, gaf Sander Van Kerckhove, productmanager akkerbouwgewassen aan. In de wintertarwe liet hij ons de hybride variëteit Hyking zien. Deze wordt gezaaid aan een lagere zaaidichtheid van 250 korrels/m2. Hybride variëteiten bieden het hoofd aan een veranderend klimaat door het sterke wortelgestel. Dit gaat even diep als het wortelgestel van klassieke rassen, maar is meer vertakt/uitgebreider, zodat het beperkte water in droge periodes toch optimaal benut kan worden. Dit geldt ook voor de nutriënten in de bodem, waardoor hybrides met een kleinere kunstmestgift verder kunnen.

Hybride rassen doen het beter in omstandigheden die anders zijn dan ‘normaal’, ook op zware gronden, zonder fijn zaaibed, op percelen die structuurschade kennen en op percelen waar tarwe na tarwe verbouwd is.

Hyking is een heel vroege hybride tarwe, die ook op lichte gronden geteeld kan worden. Door de korte groeicyclus kan er bij een tijdige oogst voor 31 juli nog een hoge bemesting op de stoppel. Hyking levert meer stro op, niet alleen door de dikke primaire stengels, maar ook door de dikke secundaire stoelen. Dit is iets wat we bij klassieke variëteiten minder zien. Limagrain merkte in een eigen proef vorig jaar dat Hyking 700 kg/ha meeropbrengst had. De nuance die we moeten maken, is dat dit over resultaten van slechts 1 proef op 1 locatie in 1 jaar gaat.

Hyacinth

Hyacinth is een hybride tarwe die vorig jaar als nieuwigheid werd geïntroduceerd. Het is een gezonde tarwe met hoog opbrengstpotentieel, goede uitstoeling en veel stro. Dat komt bij Hyacinth door de vele stoelen.

Bloemenmengsels zijn nuttig voor insecten en worden geapprecieerd door burgers.
Bloemenmengsels zijn nuttig voor insecten en worden geapprecieerd door burgers. - Foto: TD

Verzekering

Thomas Truyen bemerkt dat de hybride variëteiten het goed doen in extreme omstandigheden, zowel in extreme droogte als in natte omstandigheden. “Hybride rassen kan je als verzekering aanschouwen als de weers- of teeltomstandigheden eens niet meezitten”, aldus Wannes Dermaut, Countrymanager Limagrain. De uitdaging is nog wel om de teelttechniek van hybride graan bij de landbouwer te krijgen. Zeker de lagere zaaddosering komt onnatuurlijk over. Het zaaizaad heeft een hogere kostprijs, maar die valt bij de omstandigheden van vandaag (hoge graanprijzen, dure kunstmest, scherpe bemestingsnormen) in het niets.

Bloemenmengsels

Tot slot wou Limagrain ons nog het gamma veldbloemen van Advanta laten zien. Op het demoveld lagen proefvlakken aan die in het voorjaar of in het najaar gezaaid waren. Het voordeel van een najaarszaai is dat je verzekerd bent van bodemvocht. Het onkruid kan beter onderdrukt worden en de bijen en bestuivers hebben in de maanden april-mei-juni al nectar ter beschikking. De bloemenmengsels zijn niet alleen goed voor de insecten, maar kunnen ook rekenen op appreciatie bij burgers.

Tim Decoster

Lees ook in Nieuws van maatschappijen

Grimme vernieuwt Varitron 470

Nieuws van maatschappijen Grimme brengt voor het oogstseizoen 2023 de derde generatie uit van zijn zelfrijdende aardappelrooier Varitron 470. Deze heeft naast een nieuw design, vele doorontwikkelingen. De vernieuwing omvat de wiel- en Terra Trac-variant.
Meer artikelen bekijken