Startpagina Edito

Edito: Van stropdas naar botten of omgekeerd?

Begin deze week had de landbouwsector een mooi jubileum te vieren, namelijk 50 jaar Hooibeekhoeve en 25 jaar Landbouwcentrum voor Voedergewassen (LCV). De sector mag het onderzoeks- en praktijkcentrum warm omhelzen.

Leestijd : 2 min

Tijdens een kort persmoment voor deze dubbele feestgebeurtenis legde de directeur van de Hooibeekhoeve uit dat het beleid daar in de praktijk wordt gedemonstreerd en toegelicht aan landbouwers. De medewerkers met praktijkvoeling leveren er prachtige inspanningen om aan landbouweducatie te doen. Toch durven we ons de vraag stellen of dit wel steeds de goede richting is? Het beleid, zeg maar spreekwoordelijk ontworpen door de man met de stropdas, moet gecommuniceerd worden aan de man in botten (of laarzen). Zou het niet goed zijn moest de omgekeerde beweging ook vlot mogelijk zijn? In die praktijkbotten zit immers veel ervaring verzameld, die het beleid ten goede kan komen!

We fronsten vorige week toch onze wenkbrauwen toen de Europese Commissie de ambitie uitte om tegen 2030 het pesticidegebruik te halveren. Medearchitect van dit plan is vicevoorzitter Frans Timmermans, in dit verhaal dus de man met de mooie stropdas. Zouden we die man nu niet beter eens een paar botten ter beschikking stellen om deze periode mee in het veld te gaan kijken om te zien welke drama’s zich daar afspelen? De vergelingsziekte in suikerbieten is overduidelijk aanwezig als gevolg van het afschaffen van zaaizaad behandeld met neonicotinoïdes. Met de bijen gaat het ondertussen niet beter. Dus waren de neonicotinoïdes dan toch niet de schuldige? Is hier praktijkonderzoek gebeurd alvorens beleid te maken?

Een ander aspect waar tijdens de jubileumviering op de Hooibeekhoeve naar verwezen werd, was dat onderzoekers niet enkel de landbouwer informeren, maar ook de maatschappij. Dit laatste blijkt nodig, gezien de afstand tussen boer en burger. Het is ook geen slechte beweging om de bevolking te informeren, want onbekend is onbemind.

Landbouweducatie is misschien wel hoogdringend nu ‘het stikstofdossier’ bijna dagelijks de media haalt. Het is voor mensen die dagdagelijks met landbouw bezig zijn al moeilijke materie, wat moet het dan wel niet zijn voor wie van begrippen zoals uitstoot en depositie tot enkele maanden terug nog niet had gehoord?

Ook al vieren de Hooibeekhoeve en het LCV dit jaar hun jubileum en evolueerde de sector en de maatschappij heel hard, landbouwonderzoek en -educatie heeft nog een brandend actuele plaats in alle lagen van de bevolking. Of die burger nu immers een stropdas of botten draagt: wat de boer maakt, dat smaakt!

Tim Decoster

Lees ook in Edito

Meer artikelen bekijken