Startpagina Bedrijfsnieuws

Green Service ontwikkelt kleinschalige mestverwerkingsinstallatie

Green Service is specialist in de constructie van biogasinstallaties en ontwikkelde onlangs een nieuwe techniek om van afvalwater of dunne fractie uit mest herbruikbaar water te maken. Daarnaast kan de installatie van Green Service ook van de overgebleven afvalstroom uit de dunne fractie een stikstofrijk concentraat maken. Zo maakt Green Service de cirkel van mestverwerking rond.

Leestijd : 3 min

De nieuwe mestverwerkingsinstallatie zorgt er dus voor dat de landbouwer zijn eigen stikstofuitstoot kan hergebruiken. De kosten voor mesttransport en externe verwerking vallen ook weg. Problemen als watertekort en energiekosten worden met deze machine ook aangepakt. De veehouder kan de op maat gemaakte installatie kopen, maar ook huren.

Verwerking van digestaat tot kunstmeststof

Vooraleer nutriënten en water uit de dunne fractie kunnen worden gerecupereerd, wordt eerst de dikke fractie uit de mest gehaald. Dit materiaal, rijk aan organische stof, kan door Green Service verwerkt worden tot mestkorrels.

Green Service startte in 2017 met het onderhouden van biogasinstallaties. In 2019 kwam daar het verwerken van digestaat bij, omdat daar toen veel vraag naar was. De mensen van Green Service zijn dan op zoek gegaan naar een partner om het systeem te realiseren, waarna ze terecht- kwamen bij de Duitse firma Rochem. Rochem ontwikkelt robuuste en unieke systeem binnen de scheepvaart, waarmee ze zeewater verwerken tot drinkbaar water voor de bemanning. Ze verwerken ook afvalwater van stortplaatsen tot loosbaar water en nutriëntrijke meststoffen.

Kristof Vansevenant (Green Service): “Rochem is het gewoon om hoge zoutwaardes te verwerken, en nu kunnen wij dat ook. Wij sloten met hen een exclusiviteitscontract af. Onze grote doorbraak ontstond toen de partners uit Duitsland naar hier kwamen en toen we samen enkele testen uitvoerden. Het was even zoeken, maar de ontlading was groot toen het systeem bleek te werken. Zonder de samenwerking was het ons niet gelukt.”

De cirkel is rond

“We zijn vooral trots dat we nu de volledige cirkel rond kunnen maken”, gaat Vansevenant verder. “Op dit moment wordt bij mestverwerking de stikstof als waardevol nutriënt verwijderd en de lucht ingeblazen. De verwijdering van die stikstof gebeurt via beluchtingsbekkens. Dat proces eist veel energie, wat de dag van vandaag niet goedkoop is.

De mestafzet zit vandaag eigenlijk onlogisch in elkaar. Met onze installatie recupereren we de stikstof, die de veehouder eigenlijk ‘gratis’ ter beschikking heeft. Het is toch zonde om stikstof tegen kosten te verwijderen als je het zelf kan hergebruiken? Een veehouder betaalt om zijn overtollige mest – en dus ook stikstof – af te zetten en te laten verwerken tot inert stikstofgas N2. Dat gas wordt dan door chemiebedrijven tot kunstmest verwerkt. De landbouwer koopt die kunstmest dan terug aan voor zijn gewassen. Dat zijn zotte kosten. Het vervoer van de mest is dan ook nog eens zeer duur.

Onze machine kan de veehouder dus veel kosten besparen. Voor mestverwerking betaalt hij normaal gezien 17-19 euro per kuub mest. Met ons systeem is dat nog 9 à 11 euro per kuub mest. Ook het energieverbruik is lager dan dat van een klassieke mestverwerker, doordat onze installatie geen beluchting nodig heeft.

Ons systeem, dat dunne fractie omzet tot water en toteen nutriëntenrijk concentraat, heeft een energiekost van 0,40 euro per m3 ingaande stroom. Een klassiek systeem verwerkt diezelfde stroom aan 1,2 euro per m3. Het enige struikelblok waarop we nog botsen, is de wetgeving. Ons product mag nog niet als kunstmestvervanger ingezet worden, en valt dus helaas nog onder de categorie van dierlijke mest.

Onze machine is vooral interessant voor de melkvee- en varkenshouderij en voor bedrijven met een grote mestafzet. Tot nu verkochten of verhuurden we er al 8. De interesse is er dus zeker, ondanks deze onzekere tijden voor de landbouw. De landbouwer kan voor bepaalde onderdelen van de installatie ook genieten van steun. Dat is al een mooi duwtje in de rug, voor ons en voor de klant.”

Renure-product

“De meststof die wij maken is een Renure-product. Dat wil zeggen dat het gaat om stikstofhoudende meststoffen die gewonnen worden uit dierlijke mest”, legt Jeroen Dolfen (Green Service) uit. “Die meststoffen worden voorlopig nog als dierlijke mest gecategoriseerd en moeten dus aan de maximale bemestingsnorm (170 kg dierlijke N/(ha.jaar)) voldoen. Ze kunnen op vandaag nog niet als kunstmestvervanger worden gebruikt.

Het is niet te begrijpen dat we in België nog geen Renure-producten mogen gebruiken op ons land. In Nederland en Frankrijk mag het wel al. Wij moeten onze kunstmestvervanger dus naar de buurlanden exporteren”, aldus nog Dolfen.

Ook Bart Dochy (rechts), voorzitter commissie Landbouw, kwam de intallatie bewonderen.
Ook Bart Dochy (rechts), voorzitter commissie Landbouw, kwam de intallatie bewonderen. - Foto: SN

Sanne Nuyts

Lees ook in Bedrijfsnieuws

Meer artikelen bekijken