Startpagina Bieten

Gezocht: percelen met oogstresten suikerbieten voor komst kleine zwanen

Samen met landbouwers wil de Provincie Oost-Vlaanderen 25 à 30 ha voedselrijke velden voorzien voor de komst van kleine zwanen deze winter.

Leestijd : 2 min

De Provincie zoekt hiervoor percelen met oogstresten van suikerbieten en lanceert een prijsvraag naar de Oost-Vlaamse landbouwers.

Gedeputeerde Alexander Vercamer, bevoegd voor landbouw: “Deze percelen zijn een meerwaarde voor landbouwers dankzij het extra inkomen voor de oogstresten van de suikerbietenteelt. Daarnaast is er ook minder betreding van, met wintergranen ingezaaide, velden door de wintergasten in de polders.”

Prijsvraag – percelen oogstresten suikerbietenteelt

De oogst van suikerbieten gebeurt heel snel. Het bietenloof en -resten worden normaal ondergewerkt, meestal om daarna wintergranen in te zaaien. De Provincie vraagt aan de landbouwers om deze werkzaamheden een paar weken uit te stellen.

Doel: 25 à 30 ha foerageervelden om efficiënt de wintergasten te verwelkomen.

Geïnteresseerde landbouwers kunnen tot en met vrijdag 20 oktober 2017, een offerte, via post of mail, indienen bij de dienst Landbouw en platteland:

Voorwaarden

- Percelen zijn gelegen in Oost-Vlaanderen (Poldergebied of aansluitende gebieden). In de omgeving zijn er bij voorkeur in het verleden al kleine zwanen opgemerkt

- Maximale oppervlakte per landbouwer is 8 ha

- Elk perceel moet minimum 1 ha groot zijn

- Suikerbietenloof en –resten moeten afkomstig zijn van een oogst na 1 november 2017

- Suikerbietenloof en –resten moeten zonder kerende grondbewerking op de akker blijven tot 31 december 2017

- Perceel moet minstens voor 50% van de oppervlakte gelegen zijn, op meer dan 50 meter van de openbare weg

 

Vereiste gegevens bij indiening offerte:

- oppervlakte per perceel (in ha)

- totale oppervlakte van prijsopgave (in ha)

- ligging of adres van perceel/percelen

- prijsopgave in euro/ha

Kleine zwaan

De kleine zwaan is een Europees beschermde wintergast. Een belangrijk deel van de populatie maakt jaarlijks een tussenstop in het noorden van Oost-Vlaanderen tijdens hun trektocht van de Noord-Russische toendra naar een zuidelijkere bestemming. De vogels verblijven hier enkele weken tijdens de winterperiode. Ze komen op krachten en gaan vooral op zoek naar suikerbietresten.

Provincie Oost-Vlaanderen

Lees ook in Bieten

Meer artikelen bekijken