Startpagina Bieten

Zaai bieten ging echt van start dit weekend

Op zondagavond was 7,5% van het totale areaal aan suikerbieten in België ingezaaid. Deze cijfers komen voort uit schattingen uitgevoerd door Iscal Sugar en de Tiense suikerraffinaderij.

Leestijd : 1 min

Door de goede klimatologische omstandigheden bij het begin van deze week zet de zaai zich verder in veel regio’s.

De vroegste zaai gebeurde vooral in de polders aan de Westkust (Koksijde, Nieuwpoort, Veurne, Diksmuide) op gronden die werden klaargelegd voor de winter. De eerste percelen werden ingezaaid tussen 2 en 6 maart en het opkomstpercentage is daar momenteel ongeveer 80%. Op percelen gezaaid rond 25 maart is het waargenomen opkomstpercentage iets hoger. De eerste onkruiden worden eveneens waargenomen op deze percelen.

KBIVB

Lees ook in Bieten

Opgepast voor nachtvorst in de bieten

Bieten Het KMI en verschillende klimaatmodellen kondigen voor de komende dagen minimale grondtemperaturen die 's nachts tot lager dan - 4°C kunnen dalen. Het Bieteninstituut geeft enkele aanbevelingen voor de suikerbietenteelt.
Meer artikelen bekijken