Startpagina Droogte

Vlaamse landbouwers krijgen vroegere en hogere voorschotten op Europese premies

De landbouwers in Vlaanderen krijgen dit najaar al hogere voorschotten op de verschillende Europese premies om de extra kosten die ze door de aanhoudende droogte zullen moeten maken, te betalen. Dat meldt het departement Landbouw en Visserij dinsdag. Ze mogen bovendien hun braakliggend land gebruiken voor de productie van veevoeder.

Leestijd : 2 min

Veel landbouwers kampen door de droogte met een tekort aan voeder voor hun vee. Op veel plaatsen waar dieren grazen, is het gras helemaal verdroogd, waardoor landbouwers hun wintervoorraad nu al moeten aanspreken. De Europese Commissie besliste vorige week al dat landbouwers uitzonderlijk hogere voorschotten op de verschillende jaarlijkse premies konden krijgen en dat ze voedergewassen mogen telen op terreinen die normaal braak moeten blijven liggen. Maar die beslissingen moesten door de lidstaten zelf geïmplementeerd worden. De Vlaamse overheid zal de Europese maatregelen "maximaal benutten", meldt het departement Landbouw en Visserij nu.

"We vermoeden dat veel veehouders meer kosten zullen moeten maken door de droogte, omdat ze extra veevoeder zullen moeten kopen", legt Bart Merckaert van Landbouw en Visserij % uit. "Nu zullen meer geld eerder krijgen, zodat ze die kosten kunnen maken." Concreet krijgen de landbouwers eind oktober al een voorschot van 70 in plaats van 50 % op de basisbetaling en de premie voor de jonge landbouwer. Tegen eind november volgt nog een voorschot van 70 % op de vergroeningspremie (voor landbouwers die zijn vrijgesteld van vergroeningsverplichtingen) en de zoogkoeienpremie. In december wordt nog eens 25 % van de basisbetaling, de premie voor jonge landbouwers, de vergroeningspremie en de zoogkoeienpremie uitbetaald, in plaats van 20 %. Dat brengt het totaal van 90 naar 95 % van de premies.

Hoeveel die premies precies bedragen, varieert afhankelijk van onder meer het aantal dieren en de oppervlakte aan landbouwgrond. Daarnaast mogen de landbouwers eenmalig afwijken van de Europese beperking op het zaaien van voedergewassen zoals grassen. Ze mogen hun braakliggend land gebruiken voor de productie van veevoeder, zonder gevolgen voor hun vergroeningsverplichtingen. Vlaams minister van Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) liet eind juli al weten dat ze werk maakt van de erkenning van de droogte als landbouwramp, maar de officiële procedure kan pas worden opgestart als de droogte definitief voorbij is en het KMI vaststelt dat het om een uitzonderlijk droge periode ging.

naar BELGA

Lees ook in Droogte

Droogtecommissie stelt versoepeling oppompverbod voor

Akkerbouw De Droogtecommissie in Vlaanderen heeft voorgesteld om het verbod om water op te pompen uit onbevaarbare waterlopen, aan te houden. De captatieverboden op de bevaarbare waterwegen in het IJzerbekken en op de Moervaart kunnen wel op de schop, met uitzondering van de plaatsen waar er nog blauwalgen zijn.
Meer artikelen bekijken