Startpagina Varkens

Afrikaanse varkenspest bedreigt export

De vondst van Afrikaanse varkenspest (ASF) bij everzwijnen in het zuiden van België is een groot gevaar voor de varkenshouderij. Als het virus overslaat op de varkenshouderij, volgen ruimingen en beperkingen - genezing of vaccinatie is geen optie. De export is bovendien de levensader van de varkensketen, en kan in gevaar komen. Een derde van de exportcertificaten eist het vrij zijn van Afrikaanse varkenspest.

Leestijd : 2 min

Wanneer een uitbraak van Afrikaanse varkenspest wordt vastgesteld in een varkensbedrijf op het Belgische grondgebied - wat nu dus niet het geval is - worden maatregelen genomen om die uitbraak zo snel mogelijk te isoleren om verspreiding van de ziekte te verhinderen en het virus uit te roeien. Het is een virale ziekte waartegen niet te vaccineren of te behandelen is.

Het voedselveiligheidsagentschap FAVV lijnt de maatregelen op een website op. Zo wordt in dat geval een nationale standstill afgekondigd. Gedurende ten hoogste 72 uur zijn dan alle verplaatsingen van varkens verboden, met uitzondering van het rechtstreekse vervoer naar een slachthuis.

Daarnaast volgt het afbakenen van een zone van 500 m rond de uitbraak, een beschermingszone van 3 km en een toezichtszone van 10 km. Binnen de 500 m zone worden alle dieren van gevoelige soorten geruimd, en worden producten van de dieren vernietigd.

De FAVV zal een epidemiologisch onderzoek uitvoeren om de oorsprong van de besmetting en de eventuele verspreidingswegen te kunnen achterhalen (contactbedrijven). De contactbedrijven zullen beperkende maatregelen opgelegd krijgen. De FAVV stelt bij een uitbraak op een bedrijf ook bioveiligheidsmaatregelen in heel het land in.

Exportrisico’s

België telt volgens cijfers van de statistiekdienst van de FOD Economie circa 6,1 miljoen varkens. Circa 94% van de varkens wordt gehouden in Vlaanderen. De provincie West-Vlaanderen kent de grootste concentratie varkenshouderijen, gevolgd door het noordoosten van de provincie Oost-Vlaanderen. De export is voor de Belgische varkenshouderij, slachterijen en handel van levensbelang. In 2016, het laatste jaar waarvoor cijfers beschikbaar zijn, bedroeg de zelfvoorzieningsgraad wat varkensvlees betreft 252%. Voor de varkensvleesketen is export daarmee een pak belangrijker dan voor de rundvleesketen.

In 2017 exporteerde België 1,1 miljoen levende varkens terwijl 800.000 varkens werden geïmporteerd. België exporteerde in 2017 688.550 ton varkensvlees. De exportwaarde bedroeg €1,2 miljard.

Gedelegeerd bestuurder Michael Gore van de nationale federatie van het Belgisch vlees FEBEV zei in juni tijdens een gesprek over Afrikaanse varkenspest dat landen waarvoor exportcertificaten met de eis dat het land varkenspest vrij is, bij een uitbraak direct zouden wegvallen – en dan mogelijk voor meerdere jaren. FEBEV pleegt deze morgen overleg over hoe om te gaan met de bedreigende situatie, en was daarom niet direct beschikbaar voor actueel commentaar.

JCB

Lees ook in Varkens

Europese Commissie keurt vrijwillige uitkoopregeling Vlaamse varkenshouderijen goed

Varkens Om een globale afbouw van de varkensstapel en een reductie van de ammoniakuitstoot tegen 2030 te realiseren heeft Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) een vrijwillige stopzettingsregeling voor varkensbedrijven uitgewerkt. De Europese Commissie heeft zopas laten weten groen licht te geven voor de organisatie van een oproep, waarbij de Vlaamse varkensbedrijven met de hoogste stikstofimpact op de natuur hun varkensstallen vervroegd en vrijwillig kunnen stopzetten.
Meer artikelen bekijken