Startpagina Varkens

ANB ziet geen eenvoudige oplossing voor everzwijnenproblematiek

Het Agentschap Natuur & Bos coördineerde gisteren een kleine drukjacht op everzwijnen in het Limburgse Heusden-Zolder met vier geschoten everzwijnen als resultaat. ANB denkt vooral door samenwerking van alle partijen het probleem te kunnen oplossen.

Leestijd : 3 min

De voorbije weken zijn door verschillende actoren heel wat acties ondernomen om de lokale overlast door everzwijnen aan te pakken. Maar de voorbije tijd werden al heel wat andere maatregelen genomen door verschillende betrokkenen. “Enkel op die manier kan het probleem op lange termijn structureel verholpen worden”, meent ANB.

Overleg als sleutel tot een oplossing

Overlast door everzwijnen is de laatste jaren, vooral in Limburg, een probleem. Door o.a. de versnipperde eigendomssituatie in Vlaanderen en de onvoorspelbaarheid van de dieren ziet het ANB hiervoor geen eenvoudige, snelle oplossing. “De verantwoordelijkheid ligt niet bij één partij, de oplossing zit in een samenwerking tussen alle betrokkenen”, stelt ANB. Daarom zijn een tijd geleden de faunabeheerzones opgericht. Zo is Vlaanderen opgesplitst in 10 faunabeheerzones, waarbij alle betrokken actoren samen bekijken hoe ze de everzwijnenproblematiek in het gebied het best kunnen aanpakken. Betrokken actoren zijn dan bijvoorbeeld lokale overheden, jagers, landbouwers, terreinbeherende verenigingen of andere grotere terreineigenaars. Het Agentschap voor Natuur en Bos faciliteert en coördineert dit overleg. Alle betrokkenen beslissen zelf welk initiatief ze nemen.

Noodmaatregelen in Limburg

”In de meeste gebieden in Vlaanderen werkt dit systeem goed en werpt het stap voor stap zijn vruchten af”, zo evalueert ANB. In Limburg, op de grens van de gemeenten Houthalen-Helchteren en Heusden-Zolder bleek dit jaar de schade in de woonwijken zeer groot. Het Agentschap voor Natuur en Bos nam daarom het initiatief om samen met heel wat anderen extra maatregelen te nemen. Zo kregen terreineigenaars ondersteuning bij de organisatie van de jacht op hun terreinen en namen ze de nodige actie. Jagers kregen extra vergunningen en administratieve ondersteuning om hun werk versneld te kunnen uitvoeren. Als experiment en bij wijze van pilootproject is de wijk Lindeman omrasterd. Op doordachte locaties zijn vangkooien geplaatst en gisteren is er een drukjacht uitgevoerd. “Ook al leverde die slechts vier geschoten dieren op, daarmee is de basis gelegd voor verdere gerichte acties later dit najaar”, neemt ANB zich voor.

De toekomst

Al deze maatregelen zal ANB evauleren, in de hoop het probleem in de toekomst structureel beter te kunnen aanpakken. “Eventuele successen moeten gedeeld en verankerd worden in het overleg in de faunabeheerzones. Uit eventuele fouten, zullen lessen getrokken worden. De verschillende inspanningen, zowel financieel als op vlak van personeel, zullen in de afweging meegenomen worden. Het is in elk geval, nu al, bemoedigend om te zien hoe alle partijen nauw én hard willen samenwerken.”

Schadevergoeding

Wie schade ondervindt door everzwijnen, krijgt hiervoor zelden een schadevergoeding. Everzwijnen (met uitbreiding alle wild in Vlaanderen) zijn zogenaamde ‘res nullius’: een zaak die aan niemand toebehoort. De regelgeving voorziet slechts een vergoeding als men kan aantonen dat het dier afkomstig is uit een gebied waar de jacht niet is toegelaten én wanneer men zelf preventieve maatregelen heeft genomen. Men moet bijvoorbeeld een degelijke afrastering rond een veld of tuin hebben geplaatst. Maar in de praktijk kan men zelden beide voorwaarden aantonen, waardoor er zelden een schadevergoeding wordt uitgekeerd.

ANB

Lees ook in Varkens

Tweede oproep vrijwillige stopzetting varkenshouders gelanceerd

Varkens Op 6 november startte de tweede ronde van de uitkoopregeling voor varkenshouders. Varkensboeren met een impactscore van 0,025% kunnen een aanvraag indienen voor de vrijwillige stopzettingsregeling van de Vlaamse overheid. De Vlaamse regering zette eerder dit jaar het licht op groen voor een eerste oproep, waarvoor ongeveer 900 bedrijven in aanmerking kwamen en waarbij 236 landbouwers een aanvraagdossier indienden.
Meer artikelen bekijken