Startpagina Edito

Rampenfonds blijft noodzakelijk

De Vlaamse regering erkent de langdurige droogte tijdens de zomer als landbouwramp (p.3). Minister Schauvliege heeft haar diensten opdracht gegeven om zo spoedig mogelijk de schadedossiers af te handelen. In het budget heeft ze €55 miljoen gereserveerd. Het bedrag bevestigt wat men in de sector al langer wist: het geld uit het rampenfonds is welkom, maar ook vaak niet meer

dan een doekje voor het bloeden.

Leestijd : 2 min

Met 12.000 schadedossiers en een geraamde gemiddelde schade van circa €38.000 komt de totale schade door de zomerdroogte op ongeveer €456 miljoen. Een immens bedrag, ook vergeleken met de schade die de voorjaarsdroogte in 2017 veroorzaakte (€98,7 miljoen). De schade werd bovendien door het hele land geleden, al is een duidelijke meerderheid schadedossiers wel in West- en Oost-Vlaanderen te vinden. De landbouwramp van 2018 zal nog jaren voelbaar zijn bij de vele getroffen landbouwersgezinnen.

Voor de toekomst verwachten klimaatwetenschappers enkel nog vaker periodes van langdurige droogte of juist extreme neerslag. De ramp zou dan ook beter de politiek wakker schudden. De elementen hebben op geen enkele sector zoveel invloed als op de landbouw; waar boeren door hun gebrek aan effectieve onderhandelingsmacht in de keten vaak al weinig financiële reserves hebben.

De sector mag van de minister verwachten dat ze snel plannen uitwerkt voor de risicobeheersing in de toekomst. Vlaanderen heeft nood aan beleid dat, meer dan vandaag het geval is, dwingt tot rationeel waterbeheer en intelligenter watergebruik. De vergoeding voor teeltschade zal in principe per 1 september 2019 geschrapt worden uit het huidige Rampenfonds. Op dat moment moet een nieuwe, brede weersverzekering in de markt staan, waarbij de overheid een flinke subsidie op de premie verstrekt.

De verzekering staat ondanks interesse van Nederlandse onderlinge verzekeraars nog verre van op poten. Zoals al eerder in Landbouwleven is opgemerkt, in de editie van 5 oktober, nemen in Nederland om diverse redenen (prijs, voorwaarden, ...) maar weinig boeren deel aan de verzekering. Een verzekering is mooi, maar het Rampenfonds mag nooit worden opgezegd voordat een nieuw systeem is opgericht en zijn deugdzaamheid bewezen heeft.

Mogelijk moet het Rampenfonds een rol blijven spelen, zoals Boerenbond en Algemeen Boerensyndicaat vragen, voor de dekking van hoge schadepercentages en voor tussenkomsten bij onverzekerbare risico’s en teelten.

JCB

Lees ook in Edito

Meer artikelen bekijken