Startpagina Bieten

KBIVB: Behandel enkel wanneer nodig!

Er worden meer en meer bladluizen gespot. Check uw velden en behandel bij het bereiken van de drempel. Verder is het goed na te denken over het toepassen van boor, maar dan enkel op velden met een tekort.

Leestijd : 2 min

Over het algemeen neemt het aantal percelen waarin groene bladluizen worden waargenomen toe en deze zijn niet beperkt tot een bepaalde regio. Behandel onmiddellijk met een efficiënt product zodra de drempel van 2 groene bladluizen per 10 planten is bereikt. Het is belangrijk om de bescherming van de bieten te garanderen, minstens tot de sluiting van de rijen. Als u meer dan 15 dagen geleden een bladluisbehandeling hebt toegepast, controleer of er opnieuw groene bladluizen op uw percelen voorkomen. Als de behandelingsdrempel opnieuw wordt bereikt, voert u een tweede bladluisbehandeling uit. Voor velden die zijn gezaaid met Poncho Beta of Cruiser Force-behandeling, is momenteel geen interventie vereist.

De suikerbiet is een plant die uitermate gevoelig is voor boorgebrek (hartrot). Een preventieve toediening van boor is altijd aanbevolen in velden met een laag boorgehalte (<0,50 mg/kg grond), in velden onderhevig aan boortekort en vooral in percelen met een hoge pH of gevoelig voor droogte (kiezel- of zandzones). In dit geval zal de toediening 200 tot 500 g boor/ha bedragen.

In de situaties waar dit nodig blijkt en indien er nog geen boor werd toegepast bij de zaai, zal een toediening van boor moeten gebeuren via een bladbespuiting (ten laatste vóór het sluiten van de rijen). De minerale formuleringen zijn over het algemeen compatibel met een onkruidbestrijdingsbehandeling, de compatibiliteit van andere formuleringen (chelaten, …) moet voor elke mengeling gecontroleerd worden. Mengsels met Teppeki of Movento zijn ook mogelijk.

Lees ook in Bieten

Meer artikelen bekijken