Startpagina Aardappelen

Belgapom hamert op nieuw beleid chloorprofam

Belgapom benadrukt nog eens dat aardappelen vanaf oogst 2020 en later niet behandeld mogen worden met middelen op basis van de actieve stof chloorprofam. Wat aardappelen betreft die voor uitlevering zijn opgeslagen in bewaarschuren, dienen deze aardappelen afkomstig te zijn uit een voor consumptieaardappelen geschikte bewaring waarin voorheen nooit chloorprofam werd toegepast of welke gereinigd werd.

Leestijd : 2 min

Belgapom, dat verwerkers en handelaren vertegenwoordigt, eist dat de verkopers van aardappelen die bewaard worden in bewaarschuren waarin in het verleden chloorprofam werd toegepast, een maximale inspanning moeten leveren om de bewaarschuren met toebehoren (zoals ventilatoren, luchtkanalen, transportbanden en kisten etc.) voldoende grondig te reinigen. En dit vóór de opslag van de oogst 2020. Het reinigen huist in het kader van de praktijk van een goede huisvader.

Verkopers van aardappelen die bewaard zullen worden, hebben wat Belgapom betreft ten laatste bij het moment van levering een informatieplicht naar afnemer(s) over de geleverde inspanning voor grondige reiniging.

Belgapom zegt zich er terdege van bewust van te zijn dat de uitdaging groot is. Ze is van mening dat de (Europese) ketenpartners de handen ineen moeten slaan om de uitfasering van chloorprofam in goede banen te leiden. Belgapom is wat dit betreft ook in overleg met de Belgische landbouworganisaties en de Waalse ketenorganisatie.

In de komende maanden wordt deze samenwerking hopelijk verder versterkt zodat er ruim voor de start van het nieuwe bewaarseizoen gedragen en praktische toepasbare adviezen kunnen worden aangereikt aan telers.

Europees besluit

De maximale residu limiet (MRL) voor de actieve stof chloorprofam zal door het genomen besluit van de Europese Commissie op 0,01 ppm komen te liggen, tenzij een expertcomité anders beslist. Omdat kiemremmingsmiddelen op basis van de actieve stof chloorprofam in de afgelopen decennia wijdverspreid zijn gebruikt in Europese bewaarschuren, bestaat er gevaar van kruisbesmetting voor aardappelen die vanaf het volgende oogstjaar (2020) bewaard worden in bewaarschuren met een verleden van chloorprofam.

Om die reden heeft de Europese aardappelsector bij de autoriteiten een aanvraag gedaan voor een tijdelijk verhoogde MRL (t-MRL) voor de actieve stof chloorprofam. Dit dossier voor een t-MRL is aangeboden door het Nederlandse CTGB en wordt op dit moment beoordeeld door de Europese voedselveiligheidautoriteit EFSA. De Europese Commissie verwacht onafhankelijk van de eventuele toekenning van een t-MRL, dat de Europese aardappelsector een maximale inspanning levert om bewaarschuren met een verleden van chloorprofam grondig te reinigen.

Lees ook in Aardappelen

Meer artikelen bekijken