Startpagina Covid 19

Boerenbond bezorgd over gebrek aan actie Europese Commissie

Boerenbond vindt dat de Europese Commissie veel meer moet doen om de interne markt te bewaken. Lid van het hoofdbestuur Pieter Verhelst is teleurgesteld dat er geen concrete voorstellen op tafel lagen bij de afgelopen Europese landbouwraad. “Zo is het nog steeds onduidelijk of seizoenarbeiders België kunnen bereiken.” De sierteelt wordt volgens Boerenbond vooralsnog aan haar lot overgelaten.

Leestijd : 2 min

Woensdag kwamen de Europese landbouwministers samen. Niet fysiek, maar via een videoconferentie. Formeel betekent dit dat men geen besluiten mag nemen, maar in het verleden ging men met die regel pragmatisch om. “Juist nu men pragmatisch zou moeten zijn, en snel moet handelen, doen ze dat niet. Ik hoop dat het snel veranderd want de nood in de sector is bijzonder hoog.”

Specifiek hoopte Boerenbond op maatregelen voor de sierteelt, die wordt getroffen door een soort ‘perfecte storm’. Bloemenwinkels zijn dicht, de export is zo goed onmogelijk en daarnaast is het een luxeproduct. Mensen die nu even krap bij kas zitten of vrezen voor een naderende economische malaise, zijn voorzichtig. Ondanks oproepen aan de Europese Commissie tot crisismaatregelen, blijven die vooralsnog uit.

Daarnaast is het garanderen van seizoensarbeid en een vrije doorgang voor landbouwproducten essentieel. De Belgische crisiscel maakte een doorreisdocument en in principe stellen de richtlijnen van de Europese Commissie over grensmanagement dat mensen met een geldige reden tot verplaatsing, doorgang moeten krijgen. “Maar de vraag is of landen zich daar wat van aantrekken, en wie dat handhaaft.”

Gisteren gooide Duitsland de grenzen zo goed als op slot voor mensen uit onder meer Polen, Bulgarije en Roemenië.

Verhelst vreest dat we nog maar aan het begin staan van de crisis. “Iedereen verwacht mondiaal een diepe en plotselinge recessie. ”

Eerdere maatregelen

Eerder werden wel enkele maatregelen aangekondigd. De Europese Commissie biedt lidstaten de mogelijkheid om de termijn voor het indienen van de Gecombineerde Opgave met een maand te verlengen vanwege de coronacrisis. Normaal moet de opgave, ook wel meitelling genoemd, voor 15 mei binnen.

Ook zijn regels voor staatssteun versoepeld. Voor de landbouw is die verhoogd naar 100.000 euro per geval. Voedingsbedrijven en bedrijven die landbouwproducten verhandelen zouden tot 800.000 euro steun kunnen krijgen.

Jan Cees Bron

Lees ook in Covid 19

Meer artikelen bekijken