Startpagina Covid 19

Ondanks zwaar omzetverlies (-14%) zijn Landbouw & Visserij sectoren die nog ‘behoorlijk’ stand houden in coronacrisis

Gemiddeld over de 5 voorbije weken wordt het omzetverlies in de sectoren Landbouw & Visserij geschat op 14 %. Alleen de sectoren ‘Bank -en verzekeringswezen (-13 %)’ en ‘Detailhandel-voeding -4 %)’ doen beter. Gemiddeld scoren de sectoren ‘Horeca (-89 %)’ en ‘Eventing’ (-85 %) het slechtst. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Economic Risk Management Group.

Leestijd : 4 min

Voor de vijfde opeenvolgende week hebben diverse federaties die de ondernemingen en de zelfstandigen vertegenwoordigen (BECI, NSZ, UNIZO, UWE en VOKA), een enquête gehouden.

Dit door de NBB (Nationale Bank van België) en het VBO (Verbond van Belgische Ondernenmingen) gecoördineerde initiatief is bedoeld om na te gaan welke impact de coronacrisis heeft op de economische activiteit in België, alsook op de financiële gezondheid en de beslissingen van de Belgische ondernemingen van week tot week.

In totaal hebben 4.208 ondernemingen en zelfstandigen de enquête van deze week beantwoord. Bronnen voor de cijfers zijn: BECI, Boerenbond, NSZ, UNIZO, UWE, VBO, VOKA en NBB.

Het omzetverlies verkleint wat maar blijft aanzienlijk

De bevraagde ondernemingen wijzen nog steeds op een forse daling van hun verkoop ten opzichte van de periode vóór de crisis. Rekening houdend met de grootte van de ondernemingen en met het gewicht van de sectoren in de Belgische toegevoegde waarde, beloopt de gerapporteerde omzetdaling gemiddeld 31 %, een resultaat dat slechts een klein beetje beter is dan bij de vorige enquête.

Hoewel er slechts weinig verandert van week tot week, ging het deze keer om de kleinste door de ondernemingen uit de steekproef gerapporteerde omzetdaling sinds het begin van de enquête – met andere woorden sinds eind maart – en om de derde wekelijkse verbetering op rij. De Belgische economie lijkt geleidelijk recht te krabbelen, al blijft het omzetverlies bijzonder groot.

Er doet zich een – zij het relatief zwakke – verbetering voor in enkele bedrijfstakken, waaronder de ‘horeca’. Voor deze laatste branche rapporteren de bevraagde ondernemingen wel nog steeds een daling met 84 %, wat aanzienlijk en zorgwekkend blijft. De bedrijfstak ‘kunst, amusement en recreatie’ ziet de situatie niet verbeteren en tekent, net als bij de vorige twee enquêtes, een achteruitgang met 88 % op.

Daling door zwakke vraag

De reden die de bevraagde ondernemingen het vaakst aanhalen voor die daling, is de zwakke vraag (47 %) en dat geldt voor de meeste bedrijfstakken. De andere vermelde redenen zijn grotendeels eigen aan de bedrijfstak waartoe de onderneming behoort.

Het formele verbod om bepaalde activiteiten uit te oefenen, wordt vooral genoemd in de bedrijfstakken die evenementen organiseren (91 % van de bevraagde ondernemingen), de horeca (79 %) en de detailhandel in niet-levensmiddelen (71 %). De moeilijkheden om de regels van social distancing toe te passen, hebben in de eerste plaats een weerslag op de bouwnijverheid.

ERMG LV

Een gebrek aan personeel en toeleveringsproblemen worden over het algemeen minder vaak vermeld. Dat laatste element is vooral belangrijk in de bouwnijverheid en de industrie.

Landbouw en Visserij

De cijfers voor de sectoren Landbouw en Visserij dan. Impact van de coronacrisis op de omzet van de onderneming per bedrijfstak: -34 % (27 maart-2 april), -23 % (3-9 april), -11 % (10-16 april), +1 % (17-23 april), -3 % (24-30 april), gemiddeld over de voorbije weken een daling in omzet van 14 %. Alleen de sectoren ‘Bank- en Verzekeringswezen gemiddeld -13 %’ en ‘Detailhandel-voeding -4 %’ doen beter.

De cijfers voor de sectoren Agro en Voedingsindustrie over de voorbije 5 weken: -14 %, -17 %, -24 %, -20 % en -15 %, of gemiddeld -18 %.

De 5 sectoren met de grootste, gemiddelde omzetverliezen over de voorbije 5 weken: Horeca -89 %, Eventing -85 %, Detailhandel (niet-voeding) -80 %, meubelindustrie -66 % en textieldindustrie (kleding en schoeisel) -61 %.

Hoger faillissementsrisico

De resultaten van de enquête betreffende de liquiditeitsproblemen liggen in de lijn van die voor de omzet en verbeteren eveneens, hoewel ze vergelijkbaar blijven met de cijfers van de voorgaande weken.

Van de bedrijfsleiders die hebben geantwoord, verklaart met name 34 % liquiditeitsproblemen te ondervinden, tegen gemiddeld 38 % tijdens de voorgaande weken.

Er wordt dus een lichte verbetering opgetekend, maar een derde van de bevraagde ondernemingen vindt nog steeds dat ze slechts over voldoende liquiditeiten beschikken om ten hoogste drie maanden stand te houden.

Daarentegen is het faillissementsrisico volgens de bevraagde ondernemingen deze week licht gestegen. Het percentage ondernemingen dat een faillissement ‘waarschijnlijk’ of ‘zeer waarschijnlijk’ acht, bedraagt 9 %, tegen gemiddeld 7 % tijdens de vier voorgaande weken.

De stijging van het gepercipieerde risico op een faillissement doet zich voor in tal van bedrijfstakken, en de horeca en de tak ‘kunst, amusement en recreatie’ vormen daarop geen uitzondering. In die laatste bedrijfstak bereikt het aantal antwoorden die melding maken van een ‘waarschijnlijk’ of ‘zeer waarschijnlijk’ faillissement zelfs de drempel van 30 %. De hogere faillissementsrisico’s wijzen op het gevaar dat de coronacrisis permanente schade berokkent aan het Belgische economische weefsel en kunnen de kracht van het herstel afzwakken.

Lieven Vancoillie

Lees ook in Covid 19

Meer artikelen bekijken