Startpagina Varkens

Het einde van de onverdoofde biggencastratie is niet voor morgen

Hoewel Vlaanderen en Europa de ambitie koesteren om de onverdoofde biggencastratie te beëindigen, is de stopzetting nog niet voor morgen. “We hopen op Europees niveau tot een breed gedragen consensus te komen”, zegt Ben Weyts, Vlaamse minister van Dierenwelzijn. Een castratiestop heeft overigens slechts kans op slagen als zoveel mogelijk EU-lidstaten meewerken.

Leestijd : 2 min

Voor Vlaams parlementslid Sofie Joosen (N-VA) - en niet het minst voor de hele, Europese varkenshouderij - blijft de onverdoofde castratie van biggen in de vleesindustrie een aanzienlijke uitdaging op vlak van dierenwelzijn. “De technieken, zeker economisch, staan echter nog niet op punt. Er is een voornemen om de castratie van biggen te voorkomen, maar de sleutel voor de oplossing ligt in handen van Europa.”

Anesthesie-protocols

Op de schriftelijke vraag van Sofie Joosen antwoordt Ben Weyts (N-VA), Vlaams minister van Dierenwelzijn, gebeurt momenteel geen onderzoek naar het verdoofd castreren van biggen. “De verschillende landen die dit toepassen gebruiken verschillende anesthesie-protocols, maar er is nog veel onduidelijkheid over de effectiviteit van de beschikbare middelen en over wat het ideale anesthesie-protocol zou zijn.”

Volgens minister Ben Weyts zijn die anesthesie-protocollen ook niet altijd helemaal pijnvrij. “Bij de protocols die via injectie in de teelbal of de zaadstreng werken, zijn deze injecties ook pijnlijk. Er is ook een degelijke pijnbestrijding achteraf nodig. En het is bovendien moeilijk om achteraf te controleren of er wel degelijk een verdoving bij de castratie werd toegepast. Daarom wens ik in de eerste plaats in te zetten op methoden die chirurgische castratie van biggen overbodig maken. Onderzoek naar de detectie van berengeur in slachthuizen wordt ook in andere Europese landen uitgevoerd. Onder andere Denemarken is hier sterk mee bezig.”

De Europese expertengroep inzake biggencastratie heeft zich tot doel gesteld het principe van de zogenaamde “Verklaring van Brussel” die het einde van de onverdoofde chirurgische castratie aankondigde, na te streven. Het is een vrijwillige subwerkgroep van het EU Animal Welfare Platform, die zoals de titel aangeeft op louter vrijwillige basis bijeenkomt en ook geen enkele beslissingsmacht heeft maar hoopt via overleg tot een breed gedragen consensus te kunnen komen over een beëindiging van de onverdoofde biggencastratie. “Deze doelstelling valt samen met de Vlaamse ambitie die opgenomen is in het regeerakkoord. De ledenlijst van de Europese expertengroep inzake biggencastratie is hierbij gevoegd.” Intussen is de vooropgestelde datum al enkele keren doorgeschoven.

Draagvlak in veel EU-lidstaten

Omwille van handelsbelangen is het belangrijk om zoveel mogelijk EU-lidstaten te betrekken in een mogelijke oplossing. “Indien alleen de belangrijkste uitvoerende landen, die veelal ook de vooruitstrevende landen zijn, overgaan tot een castratiestop is de kans groot dat andere landen deze markt zullen overnemen en er evenveel biggen onverdoofd gecastreerd zullen worden dan vandaag”, besluit minister Ben Weyts.

Lieven Vancoillie

Lees ook in Varkens

Varkensgriep vastgesteld bij Brit

Varkens In het Verenigd Koninkrijk is voor het eerst een geval van varkensgriep vastgesteld bij een mens. Dat meldde de UK Health Security Agency (UKHSA) op 27 november. De persoon in kwestie kende een mild ziekteverloop en is intussen volledig hersteld.
Meer artikelen bekijken