Internationale instellingen starten initiatief om verspreiding varkenspest te stoppen

Wereldwijd neemt de verspreiding van varkenspest, onder meer bij wilde varkens, nog altijd toe.
Wereldwijd neemt de verspreiding van varkenspest, onder meer bij wilde varkens, nog altijd toe. - Foto: LBL

De verspreiding van Afrikaanse Varkenspest vertoont geen tekenen van vertraging, stellen de internationale organisaties. De besmettelijke ziekte heeft alleen al in Azië geleid tot het verlies van meer dan 7 miljoen varkens. Meer dan 50 landen in Afrika, Azië en Europa worden momenteel getroffen en Amerika probeert de invasie op hun grondgebied te voorkomen.

Aantal landen dat uitbraken telt, blijft groeien

“Ons doel is de verdere verspreiding van deze ziekte te voorkomen - en uiteindelijk uit te roeien - door gebruik te maken van de nieuwste wetenschap, beste praktijken en internationale normen”, zei FAO-directeur-generaal QU Dongyu in een videoboodschap. “Als deze ziekte niet onder controle wordt gebracht, zal de vooruitgang bij het bereiken van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen in gevaar komen.”

Tegenwoordig is geen enkel land veilig voor Afrikaanse varkenspest. “Het aantal laden dat uitbraken meldt, blijft groeien”, aldus OIE-directeur-generaal Monique Eloit. Ze benadrukt de noodzaak van voortdurende investeringen in veterinaire diensten en de effectieve implementatie van internationale normen, met name die met betrekking tot bioveiligheid en bewaking, om Afrikaanse varkenspest wereldwijd onder controle te brengen.

De ziekte veroorzaakt tot 100 % sterfte bij wilde en gedomesticeerde varkens en er is geen effectief vaccin. Hoewel Afrikaanse varkenspest niet besmettelijk is voor mensen, is de varkensproductie van cruciaal belang voor veel economieën en voor de voedselzekerheid en het levensonderhoud van miljoenen mensen.

Enkele aandachtspunten van gecoördineerde actie

Er wordt een gecoördineerde actie opgezet, enkele aandachtspunten:

- het levensonderhoud van kwestbare gemeenschappen beschermen

- de gezondheid en het welzijn van dieren waarborgen

- bijdragen aan het stabiliseren van de varkensproductiesector en de vlees- en voerprijzen in de regionale en internationale handel en zo bijdragen aan de voedselzekerheid

- nationale risico-analyses uitvoeren en het risicobeheer versterken

- bij alle betrokkenen een hoog bewustzijnsniveau behouden over de risicobeperking

- bevordering en ondersteuning van de implementatie van goede bioveiligheidspraktijken

- de grensinspectie versterken en handhaven ter voorkoming van ziekteverspreiding tussen landen door illegale praktijken, zoals de smokkel van varkensvlees, varkensvleesproducten en levende dieren tijdens reizen en migratie

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent