Laatste captatieverboden (eindelijk) opgeheven in provincie Antwerpen

Het Antwerpse captatieverbod is nu ook opgeheven in alle kleinere, ecologisch kwetsbare beken.
Het Antwerpse captatieverbod is nu ook opgeheven in alle kleinere, ecologisch kwetsbare beken. - Beeld: Prov. Antwerpen

Een maand geleden werd het Antwerpse captatieverbod al opgeheven voor de meeste waterlopen, maar in enkele kleinere, ecologisch kwetsbare beken bleef het nog van kracht. Het vooropgestelde drempelpeil is nu ook daar bereikt. Het verbod was al sinds begin mei van kracht in bepaalde waterlopen en het was daarmee het vroegste captatieverbod ooit in de provincie. Het werd in de loop van de lente en zomer nog stelselmatig uitgebreid, van augustus tot november was het zelfs van kracht in 96 procent van de onbevaarbare waterlopen in de provincie.

Ook de volledige opheffing komt uitzonderlijk laat. “Jaar na jaar stellen we vast dat de droogte een steeds grotere impact heeft op de kwaliteit en de waterpeilen van onze waterlopen”, zegt Berx. “Een meer dan zorgwekkende evolutie, waarvan de maatschappelijke, economische en ecologische gevolgen bijzonder groot en ernstig kunnen zijn. Nog meer inzetten op duurzame oplossingen die de verhouding tussen vraag en aanbod aan water weer in evenwicht brengen, is cruciaal.”

De gouverneur stelt dat er al werk wordt gemaakt van spaarzaam en circulair watergebruik, bedachtzaam verharden en vergunnen, strategische watervoorraden en het sensibiliseren van burgers. De provincie beschikt sinds dit jaar ook – als eerste – over een droogte- en hemelwatercoördinator die nagaat hoe er best wordt omgegaan met periodes van droogte en hoe de impact ervan in de toekomst kan worden beperkt.

In andere provincies werd het capatatieverbod al eerder opgeheven.

Belga/AV

Meest recent

Meest recent