Startpagina Edito

Edito: Na grillen van het weer, grillen van de minister

Voor heel wat landbouwers is het opnieuw een rotseizoen. Na jaren van droogte, gooide nu een natte zomer roet in het eten. Het weekje drogend weer kwam voor velen te laat om nog te bemesten. Een paar dagen extra uitstel had op zijn minst een goede start kunnen betekenen voor het volgende teeltjaar...

Leestijd : 2 min

Het is geen nieuw feit te stellen dat land- en tuinbouwers zich moeten plooien naar de grillen van het weer. De voorbije jaren waren droger dan ooit te voren. Het resulteerde onder meer in vroege graanoogsten. Het ‘voordeel’ daar aan was dat de voorbereidingen voor het volgende zaaiseizoen – bemesten en inzaaien van vanggewassen - tijdig konden starten. Dit jaar kenden we een tegenovergesteld verhaal: overvloedige regens op een moment dat iedereen uitzag naar een weelderige oogst. Vooral in het oosten van het land bleven de (veld)omstandigheden weken lang abominabel. Het was soms wachten tot de voorbije dagen om de tarwe eindelijk van het veld te krijgen. Op andere velden lag het stro in het zwad dag na dag te verschralen.

Akkerbouwers krijgen al jaar en dag het advies om meer aandacht te besteden aan de bodem- en waterkwaliteit. Bij het bemesten zijn de 4J’s – juiste moment, juiste techniek, juiste dosis, juiste meststof – primordiaal. Het zit dit jaar al strop bij die eerste J... Hoe kan men vóór een vastgestelde datum bemesten als de voorafgaande teelt nog niet geoogst kon worden? Waar de granen wel van het veld raakten, werd alles uit de kast gehaald om mest uit te voeren voor de nakende einddatum. Een einddatum die met de ‘welwillendheid’ van minister van Omgeving Demir met één dag – een zondag dan nog – werd verlengd. Boeren werken dag en nacht als het moet, ook op zondagen. Maar waar het bemesten kon, zal de onwetende burger dat zondagse geurtje niet echt geapprecieerd hebben. Goed voor het imago is zo’n beslissing niet. Was het echt teveel gevraagd om, zoals bijvoorbeeld in Wallonië en bij onze noorderburen, ietwat meer dagen uitstel te geven wetende dat enkele dagen noodzakelijke zon eraan kwamen?

De mesttonnen die nu bleven vaststeken in de nog té drassige velden zullen geen deugd gedaan hebben aan de o zo belangrijke bodemstructuur. De organische stof, nodig voor de bodemkwaliteit, en de nutriënten, nodig om de komende gewassen te voeden, moeten volgens de minister naar de (dure) mestverwerking. Als de minister in een tv-interview de landbouwers dan nog een veeg uit de pan geeft door hen als vervuilers te bestempelen, terwijl een moedwillig vervuilende multinational als 3M zich verstopt achter een muur van stilzwijgen... dan is dit toch een verhaal van 2 maten en 2 gewichten.

Anne Vandenbosch

Lees ook in Edito

Meer artikelen bekijken