Startpagina Bieten

Oost-Vlaamse percelen gezocht met oogstresten suikerbieten voor komst kleine zwanen

Samen met landbouwers wil de Provincie Oost-Vlaanderen ook deze winter 20 à 30 ha voedselrijke velden voorzien voor de komst van kleine zwanen en andere wintergasten. De Provincie zoekt hiervoor percelen met oogstresten van suikerbieten en lanceert een prijsvraag naar Oost-Vlaamse landbouwers.

Leestijd : 2 min

Wil je hieraan meedoen, dat moet je voldoen aan volgende voorwaarden:

- Percelen zijn gelegen in Oost-Vlaanderen (poldergebied of aansluitende gebieden). In de omgeving zijn er, bij voorkeur, in het verleden al kleine zwanen opgemerkt.

- Maximale oppervlakte per landbouwer is 8 ha.

- Elk perceel moet minimum 1 ha groot zijn.

- Suikerbietenloof en -resten zijn afkomstig van een oogst na 1 november 2021.

- Suikerbietenloof en -resten blijven, zonder kerende grondbewerking, op de akker tot minimaal 31 december 2021.

- Het perceel is, minstens voor 50 % van de oppervlakte, gelegen op meer dan 50 meter van de openbare weg.

Gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Landbouw en platteland, is zich bewust van de meerwaarde: "Deze actie biedt een meerwaarde voor landbouwers door het extra inkomen voor de oogstresten van de suikerbietenteelt. Daarnaast houdt het de wintergasten weg van de, met wintergranen ingezaaide, velden in de polders."

Kleine zwaan is Europees beschermd

De kleine zwaan is een Europees beschermde wintergast. Een belangrijk deel van de populatie maakt jaarlijks een tussenstop in het noorden van Oost-Vlaanderen tijdens hun trektocht van de Noord-Russische toendra naar een zuidelijkere bestemming. De vogels verblijven hier enkele weken tijdens de winterperiode. Ze komen op krachten en gaan vooral op zoek naar suikerbietresten.

Offerte indienen

De oogst van suikerbieten gebeurt heel snel. Bietenloof en -resten worden normaal ondergewerkt, meestal om daarna wintergranen in te zaaien. De Provincie vraagt aan de landbouwers om deze werkzaamheden een paar weken uit te stellen.

Geïnteresseerde landbouwers kunnen voor maandag 11 oktober 2021 een offerte indienen:

- Via e-mail: landbouw@oost-vlaanderen.be of

- Via de post: Provincie Oost-Vlaanderen t.a.v. dienst Landbouw & Platteland, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent

Vereiste gegevens bij indiening offerte:

- Oppervlakte per perceel (in ha)

- Totale oppervlakte van prijsopgave (in ha)

- Ligging of adres van perceel/percelen

- Prijsopgave (in EUR/ha)

Het is ook mogelijk een tweede prijs op te geven met het engagement suikerbietenloof en -resten tot 31 januari 2022 te laten liggen.

Meer informatie over de oproep is te vinden op www.oost-vlaanderen.be/foerageervelden

Provincie Oost-Vlaanderen - MV

Lees ook in Bieten

Opgepast voor nachtvorst in de bieten

Bieten Het KMI en verschillende klimaatmodellen kondigen voor de komende dagen minimale grondtemperaturen die 's nachts tot lager dan - 4°C kunnen dalen. Het Bieteninstituut geeft enkele aanbevelingen voor de suikerbietenteelt.
Meer artikelen bekijken