Startpagina Voor ons gezin

Consumenten eten meer lokale producten sinds de coronapandemie

Sinds de start van de coronapandemie eet bijna één op de 4 consumenten (23,6  %) meer lokale en/of seizoensgebonden producten. Dat blijkt uit een studie van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) bij 629 consumenten.

Leestijd : 2 min

In 2020 stelde het FAVV al vast dat consumenten zich voor aankopen steeds meer wenden tot de korte keten. En die trend heeft zich ook het afgelopen jaar voortgezet. Zo gaat één-vijfde van de consumenten opnieuw meer winkelen in buurtwinkels, zoals kruideniers, bakkers en slagerijen. Aan de andere kant blijkt dat 14,2  % van de consumenten aangeeft minder dan vroeger levensmiddelen te kopen in super- of hypermarkten.

Korte keten

Naast een verschuiving naar de korte keten blijkt ook dat meer consumenten bewuster omgaan met de voeding die op hun bord terechtkomt. Zo geeft 19,1  % aan dat ze sinds de coronapandemie meer aandacht besteden aan de oorsprong en samenstelling van de levensmiddelen. Daarnaast tracht 20,9  % gezonder te eten en wordt er vaker gekozen voor verse en/of bioproducten.

Etikettering en traceerbaarheid

Het FAVV benadrukt dat deze cijfers aantonen hoe belangrijk etikettering van levensmiddelen en traceerbaarheid door de voedselketen zijn. Uit de meest recente cijfers blijkt dat er zowat 10.000 controles gedaan zijn op etikettering, waarbij 86,1  % conform bleek. Voor de traceerbaarheid werden meer dan 24.000 controles uitgevoerd, 87,8  % van die controles waren geslaagd.

Tot slot geven 9 op de 10 consumenten aan dat het FAVV een noodzakelijk orgaan is voor de veiligheid van de consument in België. Meer dan 8 op de 10 consumenten hebben vertrouwen in de controles die het voedselagentschap uitvoert, een stijging van 5  % in vergelijking met de laatste meting.

Belga

Lees ook in Voor ons gezin

Meer artikelen bekijken