Startpagina Droogte

Meer dan 185 miljoen schade door droogte 2020

Het Vlaams Rampenfonds ontving in totaal 1.200 aanvragen voor schadevergoeding voor de droogteperiode van 15 maart tot 15 september 2020. Het schadebedrag wordt geraamd op 185.283.239 euro.

Leestijd : 2 min

Landbouwers met teeltschade die door deze droogte in 2020 werd veroorzaakt, maken aanspraak op schadevergoeding. Ze dienen daartoe minstens 25% van hun totale teeltareaal verzekerd te hebben met een brede weersverzekering.

Deze droogteperiode werd in juli 2021 erkend als ramp. De erkenning vond plaats in 261 gemeenten.

Twee jaar later zijn er volgens volksvertegenwoordiger Bart Dochy (CD&V) nog veel landbouwers die wachten op een volledige verklaring en afhandeling van hun dossier. Hij verwijst naar de moeilijke tijden voor veel landbouwbedrijven en dringt bij minister-president Jan Jambon van de Vlaamse Regering aan op een snelle afhandeling en uitbetaling.

825 dossiers in behandeling

Jan Jambon licht toe dat, alvorens te starten met de behandeling van de aanvraagdossiers met betrekking tot de droogte van 2020, prioriteit is gegeven aan het afhandeling van de aanvragen in verband met de overvloedige regenval van 21 mei tot 10 juni 2018, de storm- en rukwinden van 9 tot 15 maart 2019, de overvloedige regenval en de storm- en rukwinden van 1 juni tot 27 juli 2019.

In het kader van de droogteramp van 2020 is in totaal 969.140,56 euro uitbetaald. Dat is de stand van zaken op 22 februari 2022. Er zijn 825 dossiers opgestart en in behandeling. Jan Jambon verduidelijkt dat er geen aanvraagdossiers werden geweigerd door het Vlaams Rampenfonds. Alle aanvragen die rechtsgeldig zijn ingediend, worden behandeld. Wanneer bij het in behandeling nemen van een dossier blijkt dat een aanvraag niet voldoet aan de voorwaarden om een tegemoetkoming te ontvangen, wordt een gemotiveerde beslissing opgesteld. De minister-president verzekert dat de behandeling van de dossiers volgens de vastgelegde procedures verloopt.

Bij financiële problemen

Jambon suggereert ten slotte aanvragers die in financiële moeilijkheden verkeren als gevolg van de schade veroorzaakt door de erkende ramp, het Vlaams Rampenfonds te vragen om hun aanvraag met voorrang te behandelen. In dat geval moet men de nodige bewijsstukken toevoegen die de financiële moeilijkheden staven die het rechtstreekse gevolg zijn van de schade veroorzaakt door de erkende ramp.

Fons Jacobs

Lees ook in Droogte

Droogtecommissie stelt versoepeling oppompverbod voor

Akkerbouw De Droogtecommissie in Vlaanderen heeft voorgesteld om het verbod om water op te pompen uit onbevaarbare waterlopen, aan te houden. De captatieverboden op de bevaarbare waterwegen in het IJzerbekken en op de Moervaart kunnen wel op de schop, met uitzondering van de plaatsen waar er nog blauwalgen zijn.
Meer artikelen bekijken