Startpagina Wetgeving

Wetenschap zoekt vragen

Wil u meer inspraak in wat de Vlaamse wetenschappers onderzoeken? Op 17 april 2018 start de publieksbevraging ‘Vraag voor de Wetenschap’. Het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek stelt voor het eerst een wetenschapsagenda voor Vlaanderen op, aan de hand van de vragen van de Vlamingen zelf. Een uitgelezen kans om het landbouwonderzoek een forse duw in de rug te geven, in de richting die u wenst.

Leestijd : 2 min

Heeft u soms het gevoel dat wetenschappers niets nuttig onderzoeken voor uw bedrijfsvoering? Vanaf vandaag kan u hen vertellen wat ze moeten onderzoeken. Het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek ILVO steunt het initiatief omdat het denkt dat er heel wat agrovoedingsvragen zullen opduiken.

“Uitdagingen en gewenste verbeteringen om aan te werken zijn er genoeg. Wij zijn natuurlijk graag bereid om de eventuele nieuwe kwesties die de bevolking opwerpt met een frisse blik te bekijken, en waar mogelijk te integreren in ons onderzoeksprogramma”, klinkt het.

Voorbeeld van Nederland

Het FWO-initiatief ‘Vraag voor de Wetenschap’ wil ontdekken waar de mensen van wakker liggen en wat volgens hen dringend moet onderzocht worden. Een gelijkaardig initiatief in Nederland leverde bijna 12.000 vragen op. Die werden samengevat in 140 clustervragen. Met hulp van experts uit kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven zijn deze vragen vervolgens uitgewerkt in 25 onderzoekbare thema’s, zogeheten routes. Uiteindelijk werd de wetenschapsagenda zelfs vertaald naar een investeringsagenda.

Impact?

Ook in Vlaanderen komt er na het inzamelen van de vragen een clusterronde. ILVO levert daarvoor als één van de Vlaamse onderzoekscentra zijn expertise.

Björn Possé, onderzoekscoördinator bij ILVO: “De wetenschapsagenda wordt in Vlaanderen niet meteen gekoppeld worden aan onderzoeksfinanciering. Desondanks kan dit initiatief impact hebben. Wij zijn oprecht benieuwd wat de maatschappij wil onderzocht zien in de sectoren landbouw, visserij en voeding.”

ILVO heeft los van deze publieksbevraging veel voeling met zijn stakeholders. “De uitdagingen die we zelf identificeren hebben onder meer te maken met duurzaam basisvoedsel produceren, hernieuwbare grondstoffen voor de bio-economie ontwikkelen (rendabel en LCA-proof), een lange termijn bodemgezondheid, gezonde voeding, de exploitatie en producten uit de zee, een slimme plattelandsontwikkeling in de metropool Vlaanderen, de klimaatuitdaging, de schaalvergroting, big data om meer/duurzamer/ transparanter te produceren…”

Oproep

Omdat de resultaten van de publieksbevraging mee richting kunnen geven aan het toekomstig wetenschappelijk onderzoek spoort ILVO zijn stakeholders en contacten aan om thema’s en vragen te noteren, voor zover die via wetenschappelijk onderzoek kunnen worden aangepakt.

Gedurende de komende 6 campagneweken van ‘Vraag voor de wetenschap’ ontmoet ILVO tijdens zijn geplande studiedagen en vergaderingen heel wat land- en tuinbouwers, vissers, voedselverwerkers, toeleveranciers, vakorganisaties, ngo’s, consumenten en collega-onderzoekers.

Een slechte vraag is volgens FWO iets wat al bekend is. Als het antwoord al op Wikipedia of op www.ikhebeenvraag.be staat, moet de vraag niet meer in de wetenschapsagenda. Een samenstelling van verschillende vragen of thema’s is ook niet goed en moet verknipt worden tot meerdere enkelvoudige vragen.

Het invulformulier voor uw inzending: www.vraagvoordewetenschap.be.

ILVO

Lees ook in Wetgeving

Meer artikelen bekijken