Startpagina Bieten

Gezocht: percelen met oogstresten bieten voor komst zwanen

Samen met landbouwers wil de Provincie Oost-Vlaanderen deze winter 30 à 35 ha voedselrijke velden voorzien voor de komst van kleine zwanen. De provincie is daarom op zoek naar percelen met oogstresten van suikerbieten. Geïnteresseerde landbouwers kunnen voor 20 oktober, een offerte met de gevraagde prijs per hectare indienen.

Leestijd : 2 min

De oogst van suikerbieten gebeurt heel snel. Het bietenloof en -resten worden normaal ondergewerkt, meestal om daarna wintergranen in te zaaien. De Provincie vraagt aan de landbouwers om deze werkzaamheden tegen een vergoeding een paar weken uit te stellen.

De percelen moeten zijn gelegen in het Poldergebied van Oost-Vlaanderen of aansluitende gebieden. Bij voorkeur zijn in de omgeving al kleine zwanen opgemerkt. Per landbouwer mag maximaal 8 hectare worden gecontracteerd. De aangeboden percelen moeten minimaal 1 hectare groot zijn.

Daarnaast moeten bietenloof en -resten zijn afkomstig van een oogst na 1 november 2018. Het loof en de resten moeten zonder kerende grondbewerking op de akker blijven tot 31 december 2018. Het perceel moet voor minstens 50% van de oppervlakte gelegen zijn op meer dan 50 meter van de openbare weg.

"Deze percelen zijn een meerwaarde voor landbouwers dankzij het extra inkomen voor de oogstresten van de suikerbietenteelt. Daarnaast is er ook minder betreding van, met wintergranen ingezaaide, velden door de wintergasten in de polders”, aldus gedeputeerde Alexander Vercamer, bevoegd voor Landbouw.

De offertes kunnen per post of mail naar de dienst Landbouw en Platteland worden gestuurd. Het mailadres is landbouw@oost-vlaanderen.be.

De kleine zwaan is een door de EU beschermde ‘wintergast’, aldus de provincie. Een belangrijk deel van de populatie maakt jaarlijks een tussenstop in het noorden van Oost-Vlaanderen tijdens hun trektocht van de Noord-Russische toendra naar een zuidelijkere bestemming. De vogels verblijven hier enkele weken tijdens de winterperiode. Ze herstellen en gaan vooral op zoek naar suikerbietresten.

Lees ook in Bieten

Meer artikelen bekijken