Al meer dan 35.000 everzwijnen afgemaakt in Wallonië

Al meer dan 35.000 everzwijnen afgemaakt in Wallonië

Dat er meer gejaagd wordt, heeft te maken met een te grote populatie everzwijnen, maar ook met de Afrikaanse varkenspest die in september 2018 werd vastgesteld in ons land. Het aantal afgemaakte everzwijnen zal uiteindelijk nog hoger liggen, want het jachtseizoen loopt nog tot eind juni. “De doelstelling was om dit jaar 30 procent meer everzwijnen te doden, en die doelstelling is dus bijna gehaald”, zegt de minister.

Hij wijst erop dat de jagers hun rol van ‘regulator’ van de everzwijnpopulatie ter harte hebben genomen. Maar tegelijk waarschuwt hij om de inspanningen voort te zetten. “De bedoeling is om op twee jaar, dus tegen 1 maart 2020, het aantal everzwijnen met de helft te verminderen.” In de zones waar de Afrikaanse varkenspest werd vastgesteld, zou het dier zelfs volledig uitgeroeid moeten worden.

Belga

Meest recent

Meest recent