Startpagina Varkens

Veepeiler Varken: deelnemers voor nieuwe projecten gezocht

Veepeiler Varken biedt een extra kijk op hardnekkige gezondheidsproblemen waar u als varkenshouder samen met uw bedrijfsdierenarts mee kunt geconfronteerd worden. Binnenkort gaan een aantal nieuwe Veepeilerprojecten van start. Komt uw bedrijf ook in aanmerking om eraan deel te nemen?

Leestijd : 3 min

De nieuwe Veepeilerprojecten voeren onderzoek uit naar porcien circovirus type 3 (PCV3), Porcine reproductive and respiratory syndrome virus (PRRSV), melkgift en Mycoplasma hyopneumoniae.

PCV3 in België

PCV3 is een virus dat in 2015 ontdekt werd in de Verenigde Staten bij varkens met het Porcien Dermatitis en Nefropathie Syndroom (PDNS) en vruchtbaarheidsstoornissen. Daarna werd het ook in de rest van de wereld gedetecteerd bij dieren met PDNS, vruchtbaarheidsproblemen, ademhalingsstoornissen en ontsteking van de hartspier. En nu dus ook in België. Omdat PCV3 ook teruggevonden wordt in gezonde dieren, blijft de rol van het virus als oorzaak van de gezondheidsproblemen nog onduidelijk.

Veepeiler Varken werd recent gecontacteerd omwille van een probleem bij de afmest van intacte beren. De dieren vertoonden een blauwverkleuring ter hoogte van het scrotum waarbij de huid van de balzak in sommige gevallen volledig aan het afsterven was. Het was allerminst duidelijk waaraan de symptomen te wijten konden zijn. In het bloed van een aantal aangetaste dieren werd het PCV3-virus gedetecteerd. Bijna tegelijkertijd was er een klacht van sterk verhoogde sterfte in combinatie met PDNS bij vleesvarkens op een West-Vlaams vleesvarkensbedrijf. Bij deze varkens werd er zowel PCV2 als PCV3 teruggevonden.

Daarom gaan we in dit project op zoek naar 4 bedrijven die te maken hebben met symptomen bij de biggen in de biggenafdeling die doen denken aan PCV2 (achterblijvers, gezwollen liesplooilymfeknopen…). Op deze bedrijven zullen we door middel van bloedonderzoek en autopsies nagaan of PCV3 al dan niet mee een rol speelt in de problematiek.

PRRSV: alternatieve monsternamemethodes

Bloedname bij biggen in de eerste levensweek is niet vanzelfsprekend. Nochtans kan het interessant zijn om te onderzoeken of PRRSV bij deze dieren voorkomt, om zo de PRRS-status van het bedrijf beter in beeld te krijgen. Meer en meer wordt er dan ook gezocht naar andere methodes om de PRRS-status van zuigende biggen te bepalen.

In dit project worden de praktische bruikbaarheid en de resultaten van alternatieve monsternamemethodes bij zuigende biggen in de Belgische situatie getest, gedemonstreerd en vergeleken met de gekende methodes. Hiervoor zoeken we 5 bedrijven met een klinische PRRS-uitbraak in de kraamstal (verwerpingen, vroeggeboortes…).

Melkgift bij zeugen

De algemene doelstelling van dit project is om de gezondheid, de productie en het welzijn van de zeug in de periode rondom het werpen te verbeteren en op die manier de gezondheid en de productie van de biggen te optimaliseren. Hiertoe zullen we ontstekingsremmers toedienen bij zeugen rondom het werpen in een bedrijf dat problemen heeft met verminderde melkgift. Verschillende parameters bij de zeug en haar biggen zullen worden opgevolgd om het effect van deze behandeling na te gaan. We zoeken een bedrijf dat te kampen heeft met minstens 3 van de volgende symptomen:

- bij zeugen rond het werpen: koorts, verminderde melkgift, uierontsteking, vaginale uitval of verminderde eetlust;

- bij zuigende biggen: sterfte, diarree, ongelijke groei, lage groei, laag speengewicht.

Mycoplasma bij gelten en zeugen

Binnen dit project onderzoeken we het voorkomen van mycoplasma-infecties bij gelten en zeugen en bijkomend ook bij hun biggen en bij de vleesvarkens. Op de deelnemende bedrijven zal de mycoplasma-status intensief opgevolgd worden. Met behulp van deze informatie kan de adaptatie van gelten geoptimaliseerd worden en kan het risico op overdracht van infecties van de zeugen naar de biggen worden verminderd. Er kunnen 2 bedrijven die geïnfecteerd zijn met Mycoplasma hyopneumoniae, en die bovendien beschikken over minstens 50 zeugen per werpgroep en waar ook de vleesvarkens kunnen worden opgevolgd tot in het slachthuis, deelnemen aan dit project.

Hoe deelnemen?

Wilt u aan één van deze projecten deelnemen? Neem dan snel contact op met uw bedrijfsdierenarts, hij kan u bij Veepeiler aanmelden. Of contacteer de DGZ helpdesk telefonisch op 078 05 05 23 of via mail helpdesk@dgz.be.

Charlotte Brossé, dierenarts DGZ

Lees ook in Varkens

Europese Commissie keurt vrijwillige uitkoopregeling Vlaamse varkenshouderijen goed

Varkens Om een globale afbouw van de varkensstapel en een reductie van de ammoniakuitstoot tegen 2030 te realiseren heeft Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) een vrijwillige stopzettingsregeling voor varkensbedrijven uitgewerkt. De Europese Commissie heeft zopas laten weten groen licht te geven voor de organisatie van een oproep, waarbij de Vlaamse varkensbedrijven met de hoogste stikstofimpact op de natuur hun varkensstallen vervroegd en vrijwillig kunnen stopzetten.
Meer artikelen bekijken