Startpagina Bieten

Bijna alle bieten ingezaaid

Iscal Sugar en de Tiense Suikerraffinaderij schatten dat bijna alle bieten zijn ingezaaid. Gezien de afwezigheid van bietenkevers of aardvlooien, wordt het gebruik van pyrethroïden afgeraden. In de loop van de week zou een eerste FAR-behandeling mogelijk kunnen.

Leestijd : 2 min

Volgens de laatste schattingen van Iscal Sugar en de Tiense Suikerraffinaderij was op 13 april meer dan 95% van het Belgische bietenareaal ingezaaid. Vooral in zware poldergronden is de uitzaai geremd door de droge bodemtoestanden.

De veldopkomst is soms zeer heterogeen tussen de verschillende velden maar ook in de percelen door verschillen in bodemtextuur. In deze velden wordt gewacht op neerslag om de kieming te vervolledigen. Een onvolledige opkomst is geen reden om de onkruidbestrijding uit te stellen.

Gebruik geen pyrethroïden

Op de percelen die gezaaid zijn met Force behandelde zaden is momenteel geen schade van bietenkevers of aardvlooien gemeld in de percelen gevolgd in het netwerk waarnemingsvelden van het KBIVB.

Het is daarom nutteloos en inefficiënt om een insecticidenbehandeling toe te passen alvorens plaaginsecten en -schade waar te nemen.

Eerste FAR-behandeling?

Voor de bietenpercelen waar de bieten, volledig of gedeeltelijk opgekomen zijn, wordt er verwacht dat in de loop van deze week de eerste FAR-behandeling moet toegepast worden. Deze moet toegepast worden op onkruiden in het kiemlobstadium en is des te belangrijker in een droog klimaat waar de werking van de bodemherbiciden tekortschiet. Opkomst van onder andere herik, melganzevoet, bingelkruid, varkensgras wordt gesignaleerd.

Een FAR-behandeling toepassen als de bieten nog niet allemaal opgekomen zijn, vormt geen probleem. Voor een klassieke flora (melganzevoet, kamille, melde, …) kan volgende behandeling aanbevolen worden: type ‘Betanal 160 g/l’ (0,6 – 0,8 l/ha) + type ‘Tramat 500 g/l’ (0,2 l/ha) + type ‘Goltix 700 g/l’ (0,5 l/ha) + olie (0,5 à 1,0 l/ha). Bij aanhoudend droog weer kan het contactherbicide ‘Betanal’ met 0,2 l/ha verhoogd worden alsook de olie. Deze behandeling is steeds selectief ten aanzien van de bieten. Indien u last heeft van gevlekte scheerling of hondspeterselie op uw velden kan men Safari aan 15g/ha inzetten. Safari kan de groei van de biet echter remmen en wordt dus pas aangeraden indien er zeker minstens 70% van de bieten opgekomen zijn. Behandel ‘s morgens vroeg bij voldoende luchtvochtigheid, en het blijft belangrijk het behandelingsinterval van 6 tot 8 dagen tussen de eerste en tweede FAR-behandeling te respecteren.

KBIVB

Lees ook in Bieten

Opgepast voor nachtvorst in de bieten

Bieten Het KMI en verschillende klimaatmodellen kondigen voor de komende dagen minimale grondtemperaturen die 's nachts tot lager dan - 4°C kunnen dalen. Het Bieteninstituut geeft enkele aanbevelingen voor de suikerbietenteelt.
Meer artikelen bekijken