Startpagina Bieten

Tiense Suikerraffinaderij betaalt een reële prijs van 26,20 per ton

De Tiense Suikerraffinaderij betaalt voor het afgelopen seizoen een reële prijs van 26,20 per ton. Dat zegt directeur grondstoffen Erwin Boonen. Vanaf volgend seizoen zal de basisprijs worden gebaseerd op de gemiddelde verkoopprijs die in netto suiker exporterende landen wordt betaald. Tot nu toe was de referentie de effectieve verkoopprijs van Südzucker, maar die was minder transparant.

Leestijd : 3 min

Het probleem was dat niemand de effectieve verkoopprijs van moederbedrijf Südzucker echt kan volgen. Die wordt wel ge-audit door een bureau, PwC, maar dat zijn gegevens waar niet over gecommuniceerd kan worden. Vanaf het volgende seizoen wordt de referentie de gemiddelde verkoopprijs van fabrieken in netto suikerexporterende landen, zoals gerapporteerd aan de Europese Commissie.

De wijziging volgt na intensief overleg met de telers die ook verenigd zijn in de coöperatieSopabe-T. Die laatste kocht overigens recent voor enkele tientallen miljoenen enkele procenten van de aandelen Südzucker om directer invloed op de groep te kunnen uitoefenen. Samen met Zuid-Duitse telers en Oostenrijkse – deels agrarische – aandeelhouders heeft Sopabe-T een belang van ruim 70% in Südzucker.

Prijsbepaling

De eindprijs voor de bieten van 2019 is vastgesteld op 19,2 euro per ton. Daar bovenop heeft de Tiense de mogelijkheid een prijssupplement te bepalen. Die komt voor dit jaar neer op bijna 5,30 euro. Deze prijs is gebaseerd op 17% suikerrijkheid. Veel boeren zitten daarboven waardoor de reële prijs neerkomt op 26,2 euro per ton aan de fabriek geleverde bieten. De prijs ligt daarmee iets hoger dan de 26 euro van een jaar eerder. Maar nu is de prijs gebaseerd op 17,6% suikerrijkheid en vorig jaar aan 18,6% suikerrijkheid.

Voor 2020 verwacht de Tiense de campagne vanwege de weersomstandigheden wat later te beginnen. “We willen een volgroeide biet.”

Toekomstperspectief

Op de wereldmarkt werd in januari en februari een enorme prijsstijging gezien, door een tekort aan productie. De markt voor bio-ethanol was positief, en de wereldeconomie groeide. Corona heeft de oliemarkt in elkaar doen storten, en de economie richting een recessie gestuurd. De Braziliaanse real is gedaald, en Rusland raakte in een strijd verwikkeld met de OPEC-landen. Vandaag is de markt nog vooral twijfelend.

In Europa spelen de droogte en de luisdruk een rol. Wat de prijzen kan helpen, is dat de arealen zijn gekrompen in Europa, en ook de productiecapaciteit bij bedrijven als Südzucker. Het Duitse bedrijf sloot 5 fabrieken.

“We denken dat voor het derde jaar op rij Europa een tekort zal hebben”, aldus Boonen. “Er is dus perspectief voor een betere suikerprijs in Europa, en als Südzucker richten we ons toenemend op Europa. Dat laatste is een strategische keuze geweest.”

Daarbij hoopt Boonen dat de EU niet direct de Europese markt zal openen voor suiker uit bijvoorbeeld Brazilië of Thailand. Het vrijhandelsverdrag met het Zuid-Amerikaanse handelsblok Mercosur is daarbij een bedreiging. “Het is ook niet eerlijk suiker te importeren uit landen die nog wel het gebruik van neonicotinoïden toestaan”, aldus Boonen. Residuniveaus zijn ook verschillend. “Je kunt geen wereldkampioen zijn op duurzaamheidsgebied én vrijhandel.” De landbouw mag geen pasmunt zijn voor andere economische sectoren, vindt Boonen. “De markt mag niet structureel worden scheef getrokken door een ongelijk speelveld.”

Positie Südzucker

In het boekjaar 2018/19 (1 maart tot 28 februari 2019) leidde Südzucker met suiker 239 miljoen verlies. Maar door andere activiteiten dan suiker werd netto nog enkele tientallen miljoenen winst gemaakt. In 2019/20 is opnieuw 236 miljoen verloren in de suiker, maar toch meer dan 100 miljoen winst geboekt netto dankzij bio-ethanol, pizza’s etc.

Boonen benadrukt dat de winst nog te weinig is op een omzet van 7 miljard. “Over 2 jaar tijd is een half miljard verliezen met de suiker voor Südzucker sowieso onacceptabel”, aldus Boonen. Vandaar dat de groep herstructureerde, waarbij vooral korte lijnen worden nagestreefd. De meer transparante prijsreferentie is hiervan al een eerste resultaat.

Jan Cees Bron

Lees ook in Bieten

Opgepast voor nachtvorst in de bieten

Bieten Het KMI en verschillende klimaatmodellen kondigen voor de komende dagen minimale grondtemperaturen die 's nachts tot lager dan - 4°C kunnen dalen. Het Bieteninstituut geeft enkele aanbevelingen voor de suikerbietenteelt.
Meer artikelen bekijken