Startpagina Edito

Edito: Hitte en koude in een passend transportplan

Nu het klimaat ook in ons land zorgt voor extremere weersomstandigheden kregen hittestress en de gevolgen ervan op het vee meer aandacht. Als hitte in een plan past, waarom dan ook niet koude? Vlaams minister van Dierenwelzijn, Ben Weyts, maakt er samen met de transportsector werk van.

Leestijd : 2 min

Veehouders doen er altijd alles aan om voor een gepast klimaat voor hun dieren te zorgen. De voorbije zomers kampten we echter met meerdere hittegolven en zelfs hitterecords. Op dagen met extreme temperaturen kan het dierenwelzijn onder druk komen te staan. Deze steeds meer voorkomende omstandigheden waren dan ook een goede aanleiding voor de voorlichters van het departement Landbouw en Visserij om de voorbije weken webinars te organiseren omtrent het herkennen van hittestress en het nemen van passende maatregelen bij diverse diersoorten. Duurzame ingrepen aanbrengen in de stal en op de weide vergen immers tijd. Wanneer daar nu werk van wordt gemaakt, sta je niet meer voor voldongen feiten in het hartje van de zomer.

De extreem warme omstandigheden zorgen er ook voor dat minister Weyts hitteplannen uitdokterde met de Federatie voor het Belgisch Vlees (Febev), de Vereniging van Industriële Pluimveeslachthuizen (VIP) en het Nationaal Verbond van Pluimveeslachthuizen en Uitsnijderijen (NVP). Er werd een hitteplan voor het transport voor hoefdieren en een hitteplan voor het transport voor pluimvee opgesteld. Hierbij worden de KMI-kleurcodes gehanteerd. Naargelang de kleur worden de transportomstandigheden en de timing ervan aangepast.

Vorig week flirtten de temperaturen met het vriespunt en lag het hele land even onder een sneeuwtapijt. Toeval of niet lanceerde minister Weyts na het hitteplan nu ook – samen met VIP en NPV– een koudeprotocol. In tegenstelling tot hittegolven zullen we hier in de toekomst niet zoveel te kampen hebben met extreme koudegolven. Pluimvee is echter niet zo bestand tegen koude als bijvoorbeeld grootvee. Een soortgelijk protocol voor dagen met koude temperaturen was dus wel welkom. Vanaf nu gelden dus ook beschermende maatregelen tijdens pluimveetransporten wanneer de temperatuur onder 5 °C of 0 °C gaat en nog meer afspraken als de temperatuur onder -7 °C gaat. Het is de functionaris voor het dierenwelzijn in het slachthuis die – opnieuw op basis van de weersvoorspellingen van het KMI – zal beslissen om het koudeprotocol op te starten.

Dikwijls kan je bedenkingen maken waarom een nieuwe regelgeving de bedrijfsvoering alweer wat lastiger maakt. Toch hoeft dit niets steeds het geval te zijn. De pluimveehouder zorgt immers voor een mooi eindproduct. Het zou jammer zijn indien die dieren dan niet in topconditie tot in het slachthuis raken!

Anne Vandenbosch

Lees ook in Edito

Meer artikelen bekijken