Extra steun voor promotie van de varkenssector

VLAM zal de varkenshouders ondersteunen met een promotieplan dat zowel gericht is op de binnenlandse markt als op exportpromotie en dat voor beide focust op de verwaarding van het volledige karkas.
VLAM zal de varkenshouders ondersteunen met een promotieplan dat zowel gericht is op de binnenlandse markt als op exportpromotie en dat voor beide focust op de verwaarding van het volledige karkas. - Foto: LBL

Na eerdere financiële maatregelen voor de noodlijdende varkenssector, worden nu ook bijkomende middelen vrijgemaakt voor extra steun voor promotie.

VLAM zal de varkenshouders ondersteunen met een promotieplan dat zowel gericht is op de binnenlandse markt als op exportpromotie en dat voor beide focust op de verwaarding van het volledige karkas.

Wat export betreft zal via het Belgian Meat Office ingezet worden op exportdiversificatie van vers en bevroren varkensvlees door middel van extra beursdeelname in nieuwe markten of marktsegmenten. Het accent ligt op Aziatische landen.

Voor vleeswaren rolt VLAM een communicatiecampagne uit rond de beurs Gastronord in Zweden in 2022 en is een deelname aan de beurs Foodexpo in Denemarken voorzien in 2023. Een studie zal verder uitwijzen welke nieuwe markten potentieel bieden voor de Vlaamse vleeswaren en zal de leidraad zijn voor introductie-acties.

In het binnenland worden de bestaande campagnes breder en dieper uitgerold (onder ander mediacampagne en retailacties). In samenwerking met chefs wordt voorzien in extra inspiratie met recepten en video’s, die verspreid worden via diverse kanalen en via VLAM’s kookplatform lekkervanbijons.be en voedselverbindtboerenburger.be. Daarnaast worden horecaprofessionals en foodservicebedrijven bereikt via een stand op Horeca Expo in 2022.

VLAM-AV

Meest recent

Meest recent