Startpagina Varkens

Frederik en Heidi streven naar een efficiënte bedrijfsvoering met arbeidsbesparing waar mogelijk

Varkenshouders Frederik en Heidi Vande Kerckhove-Coghe kijken steeds vooruit. Hun bedrijf groeide 2 jaar geleden naar 1.800 zeugen en 10.000 vleesvarkens. “Eens je weet wat je wil, moet je ervoor gaan”, is hun motto.

Leestijd : 7 min

Het varkensbedrijf van Frederik Vande Kerckhove (47) en Heidi Coghe (47) ligt op een boogscheut van de E403 in Koolskamp. Ook op de druilerige grijze dag van ons bezoek ziet het moderne bedrijf er indrukwekkend uit. De nieuwe, ruime stallen dateren nog maar van 2 jaar geleden.

Mooi parcours

Frederik en Heidi kregen allebei het boerenleven met de paplepel ingegeven. “Ik zette indertijd, na mijn studies graduaat Agro-industrie, de traditie gewoon verder. Als ik daar nu op terugkijk, zou ik daar waarschijnlijk meer over nadenken en ook andere keuzes in overweging nemen... “, bedenkt Frederik luidop, “maar we hebben hier met ons bedrijf zowat alles kunnen doen wat we wilden. We hebben de voorbije 22 jaar een mooi parcours afgelegd.”

Na hun huwelijk nam het koppel het bedrijf van Heidi’s ouders met zowel rundvee als varkens over. Dat was in 2000. Vier jaar later verkochten ze het melkquotum en behielden ze enkel nog de varkenstak. In 2005 namen ze ook het ouderlijke bedrijf van Frederik, slechts 2 km verder, over. Het telde 200 zeugen en 1.800 vleesvarkens. In de jaren die daarop volgden, breidde het koppel op die locatie uit naar 750 zeugen. De biggen werden toen grotendeels verkocht. Dat is vandaag de thuislocatie van het gezin Vande Kerckhove. Hun zoon René is intussen 17 en dochter Lore 13.

Tussen 2010 en 2012 bouwden ze op de eerste locatie nog een nieuwe vleesvarkensstal met bijhorende brijvoederloods en opslag.

Ferme uitbreiding

Er volgden enkele jaren van stand-by, maar het begon bij Frederik en Heidi toch weer te prikkelen. “We hadden vragen over onze toekomst. Is het dit? Wat willen we nog bereiken? Zo beslisten we in 2017 om toch verder uit te breiden op onze thuislocatie.” Het koppel beschikte nog over een geldige vergunning voor bijkomende varkensplaatsen. Deze werd omgezet naar zeugenplaatsen. De bestaande zeugenstallen werden verbouwd én er kwamen bijkomende biggen- en zeugenstallen. Door deze nieuwbouw – die nog maar dateert van 2020 - groeide de zeugenstapel van Heidi en Frederik naar 1.800 dieren. Op de 2 locaties samen tellen ze 10.000 vleesvarkens.

Luchtbeeld van de thuislocatie in Koolskamp.
Luchtbeeld van de thuislocatie in Koolskamp. - Beeld: VRT

“In de oude stal zaten de dracht- en kraamafdeling en de biggenbatterij onder 1 dak. De 2 nieuwe zeugenstallen zijn nu met elkaar verbonden met een tussengang. Dit is erg gemakkelijk bij de werkzaamheden. We kozen voor een aparte biggenstal. Aan de kop van die biggenstal maakten we een ruime laad- en loskaai, dat is erg handig bij het transport van de biggen. Door het hogere aantal zeugen gaan er nu immers ook heel wat biggen naar onze vaste afnemer Voeders Decadt.”

Vier vaste werknemers

Voor het koppel zijn de werkzaamheden voor zo’n aantal dieren alleen niet te bolwerken. Frederik: “Je kunt wel waken over de gang van zaken met 1.800 zeugen, maar je hebt wel personeel nodig.”

“We hebben 4 vaste medewerkers”, legt Heidi uit. “Het zijn allemaal dames. Het is een goede ploeg. Toen het bedrijf nog kleiner was, hadden we 1 werknemer. Als die afwezig was of als iemand van ons ziek was, was dit altijd moeilijk. De arbeid van 3 personen werd gedragen door 2 personen. Hoe meer mensen in dienst, hoe meer dit afgevlakt wordt als er iemand even uitvalt. Dit was eigenlijk ook één van onze motivaties om verder te groeien.” Naast deze vaste ploeg zijn er ook nog 2 werknemers die de stallen komen reinigen, één van hen helpt ook bij het spenen. “Sinds vorig jaar hebben we 1 dag per week ook een stagiair op ons bedrijf, vorig jaar van het VLTI in Torhout, dit jaar van VABI in Roeselare.”

Personeel in dienst hebben, vergt extra vaardigheden, vinden Frederik en Heidi. “Je moet dat leren. Iedereen heeft immers zijn eigenheden en vaardigheden. Je zet het best iemand in waar die goed functioneert. De medewerkers hebben hier dus vaste taken. Daarnaast moet je ook wat psycholoog zijn, want er spelen ook sociale aspecten. We weten intussen dat bijvoorbeeld veranderingen doorvoeren niet zo evident is. Je moet je doel bereiken in kleine stapjes en uitleggen waarom je wat doet.”

De handige laadkaai voor het verladen van de biggen.
De handige laadkaai voor het verladen van de biggen. - Foto: FVdK

Naast de varkenstak hebben Frederik en Heidi ook nog een akkerbouwtak (60 ha). Frederik: “We telen korrelmaïs, aardappelen, spinazie en snijbiet/bonen. Voor de grote werkzaamheden zoals zaaien, sproeien en oogsten wordt een loonwerker ingezet, de rest doen we zelf. Dat kan enkel dankzij ons personeel in de stallen en een uitgekiend machinepark. Ik wil in zo weinig mogelijk uren zoveel mogelijk doen.” Optimaliseren en extra arbeid uitschakelen zijn belangrijke aandachtspunten op dit bedrijf.

Stabiliteit in de varkensstapel

Ook de genetica hebben Frederik en Heidi in eigen handen. Ze kozen voor eigen aanfok van de zeugen. “We vermijden om extern materiaal – zoals jonge zeugen – op ons bedrijf te introduceren. Daarom fokken we onze eigen gelten met Danbred-genetica. We houden ervan om ook hier het stuur in eigen handen te houden. We willen stabiliteit in onze varkensstapel. Met onze ruime zeugenstapel lukt dit ook. Je moet je kern immers in stand kunnen houden. In afspraak met onze biggenafnemer worden de zeugen geïnsemineerd met Belpi-eindberen, gericht naar een goede vleeskwaliteit.”

Er wordt gewerkt in een éénweeksysteem. “Met ons aantal zeugen zouden de werkpieken bij toepassing van andere weeksystemen hier veel te groot zijn.” Wekelijks worden 1.100 à 1.200 biggen afgeleverd.

Efficiëntie verhogen door automatisering

Zoals reeds aangehaald, wordt op dit bedrijf veel aandacht besteed aan efficiëntie. En dat uit zich in de vele keuzes die werden gemaakt. Zo wordt in de kraamhokken en de biggenbatterij computergestuurd gevoederd. “Dat is arbeidsbesparend”, legt Frederik uit. “In de technische ruimte staan wegers/mengers. Deze apparaten doen al het nodige, zonder dat we manueel moeten ingrijpen. We moeten het systeem enkel aansturen en erover waken. De voederbakken zijn uitgerust met sensoren. We weten perfect hoeveel we voederen. De biggen worden voor en na de batterij gewogen.”

De brijvoerinstallatie – op de eerste locatie – is ook zo’n voorbeeld. “Die 6.000 vleesvarkens worden gevoederd met brij. Dat zorgt op elk moment voor de goedkoopste voederkost én we valoriseren reststromen van de humane voeding. We kiezen daarbij voor een stabiele en gezonde basis, namelijk zo’n 30% CCM. Daarnaast worden 6 natte bijproducten gebruikt: aardappelstoomschillen, graanspoeling, Protiwanze, Soyfeed, Corami (tarwezetmeel) en kaaswei. Ook daar kiezen we voor vaste, gedegen partners. Die automatische brijvoedering loopt vlotjes, we hoeven amper naar de installatie om te kijken. En voor de samenstelling van de rantsoenen krijgen we ondersteuning van ForFarmers en Bivit. De zeugen en bargen worden gescheiden vanaf spenen en krijgen aparte formuleringen.”

Het brijvoer wordt gesmaakt.
Het brijvoer wordt gesmaakt. - Foto: FVdK

Inzet van data

Frederik is een fervente voorstander van efficiënt datagebruik. Zo wordt de groei en voederkostprijs van de biggen en vleesvarkens nauwgezet opgevolgd aan de hand van data. Recent maakte Frederik de overstap naar AgriSyst om de administratie zoveel mogelijk digitaal te kunnen opvolgen. “Onze facturen worden nu automatisch verwerkt. Dat bespaart opnieuw tijd. En zo krijg ik snel overzicht op mijn gegevens. We werken momenteel samen om ook een automatisch systeem voor het aanfokprogramma op te stellen. We kijken steeds uit hoe we onze werking kunnen optimaliseren.”

Een stabiele gezondheid van de dieren is erg belangrijk, vinden Frederik en Heidi. Er wordt dan ook een strikt vaccinatieschema gehanteerd. Sinds kort wordt hier de werking van SoundTalks uitgetest bij de biggen. “Dit systeem, dat via geluiden onregelmatigheden in de stal opspoort, bewees al zijn degelijkheid bij vleesvarkens. In onze biggenafdelingen hangen er nu sensoren die voortdurend metingen doen en die via een kleurenalarm aangeven waar iets misloopt. Dat kan je zelf niet vaststellen bij een passage doorheen de stal.”

Energie en duurzaamheid

Het staat buiten kijf dat op dit bedrijf ook het energieverbruik aandachtig wordt opgevolgd. “Op onze eerste locatie liggen zonnepanelen, goed voor 100 kWp. Het aantal is geoptimaliseerd om zo weinig mogelijk stroom op het net te moeten zetten. Op onze thuislocatie werd de installatie na de verbouwingen vergroot van 80 naar 280 kWp. Verder werden bij de bouw van de stallen energiezuinige frequentieregelaars geplaatst, werd kanaalventilatie voorzien en werd er goed geïsoleerd.”

Frederik en Heidi zijn ook wel trots op hun keuze om een warmtewisselaar te plaatsen. Het gigantische apparaat staat aan het uiteinde van de biggenstal. De warmtewisselaar zorgt voor de invoer van droge lucht aan een stabiele temperatuur van minimum 15 °C. “Dat is onontbeerlijk voor de gezondheid van de biggen. De huidige energiekosten baren echter zorgen, het is een energievreter.”

De gigantische warmtewisselaar zorgt voor een aangenaam klimaat bij de biggen.
De gigantische warmtewisselaar zorgt voor een aangenaam klimaat bij de biggen. - Foto: AV

Voorbeeld zijn

Frederik is van mening dat samenwerken met partners binnen een bepaalde perimeter rondom je bedrijf een voordeel is. “We hebben hier alle kennis en kunde in ons land. Wat je goed kunt vinden in de nabijheid, hoef je toch niet elders te zoeken? Ik houd van betrouwbare relaties met mijn leveranciers en afnemers, ze zorgen voor stabiliteit in de bedrijfsvoering.”

Het bedrijf van Frederik en Heidi straalt dan ook degelijkheid uit. Ze wonnen in 2013 dan ook al eens de Agrafiek-prijs. “We willen op alle mogelijke vlakken een voorbeeld zijn. Onze buren klagen bijvoorbeeld nooit over geurhinder. We kozen voor uitstekende luchtwassers. Ook een kadaverkoeling draagt bij aan het imago. Grote bedrijven krijgen gemakkelijk kritiek, maar met de nodige technologie is er geen hinder. Daarom vind ik het erg belangrijk dat het Wetenschappelijk Comité Luchtemissies Veeteelt er nu héél snel komt. De sector moet dringend toekomstperspectief krijgen!”

Anne Vandenbosch

Lees ook in Varkens

Meer artikelen bekijken