Startpagina Edito

Edito: De droge stikstofdoos

De voorbije weken was er weer heel wat te doen rond het stikstofakkoord en rond de gevolgen hiervan. Minister Crevits wil ieder dossier individueel bekijken, maar minister Demir wil niet aan de ‘rode lijst’ raken. Dat zou volgens haar het openen van de doos van Pandora betekenen.

Leestijd : 2 min

We denken dat het hele stikstofverhaal ondertussen inderdaad een doos van Pandora is. Is wat erin zit wel degelijk wetenschappelijk bewezen? Is er bewijs dat de natuur er beter van wordt? Wat is wenselijk? Wat is fair? Wat is juridisch onderbouwd? Wil minister Demir bewust niet dat deze doos geopend wordt?

Gekeken naar het voorbeeld van de abdijboerderij van Averbode zijn zij beoordeeld op een situatie uit 2015, die de dag van vandaag zo niet meer is. Houdt dit juridisch stand? Los van deze vraag: is het wel (politiek of menselijk) correct om op deze wijze te oordelen, zeker als we weten dat er ondertussen talrijke milieu-inspanningen zijn geleverd. Opmerkelijk is dat er geen probleem is met de stikstofuitstoot van een kudde van 500 schapen die graast in natuurgebied nabij de abdij van Averbode, maar met hun melkkoeien in een emissiearme stal is er wel een probleem. Stop de waanzin!

Deze week deed het dagblad De Tijd een naar eigen zeggen doorgedreven data-analyse van het milieueffectenrapport dat bij het stikstofakkoord behoort. Uit hun analyse blijkt dat 1 op de 6 bedreigde boeren gevestigd is dicht bij een beschermd Natura 2000-gebied. Frappant is dat meer dan de helft van de neergedaalde stikstof daar uit het buitenland komt. Deze situatie zou voor 5 rode en 20 oranje bedrijven ernstige gevolgen hebben. De lokale boer wordt dus bestraft door buitenlandse stikstof die komt aangewaaid. Nogmaals stop deze waanzin, stop het droge beleid dat weinig steek houdt en werk een eerlijk en duurzaam toekomstmodel uit, en vooral een model dat standvastig is.

Het openbaar onderzoek behorende bij het PAS loopt momenteel. De landbouworganisaties zijn klaar om hun leden-landbouwers bij te staan bij het indienen van een bezwaarschrift. Doe dit als landbouwer ook! Misschien behoor je zelf niet tot de getroffen bedrijven, maar dat kan nog komen.

We weten dat de boer nu veel tijd op zijn veld doorbrengt en ook daar is het een droge boel, net zo droog en smakeloos als de inhoud van de stikstofdoos. Deze inhoud vertoont veel gelijkenissen met de doos van Pandora. Volgens de Griekse mythologie staat het openen van deze doos gelijk met rampen en onheil die over ons neerdalen. Dan toch maar liever stikstof die op ons neerslaat, die niet schadelijk is voor de mens en die ons voedt. Toch?!

Tim Decoster

Lees ook in Edito

Edito: Uit ideologie (verkeerd) handelen

Edito De gelekte voorstellen voor het zevende mestactieplan (MAP 7) zorgden voor de nodige ophef in de media en de landbouwsector. Dat is begrijpelijk als je ziet wat deze laatste overkomt door wat wij ideologie noemen in plaats van rationele kennis.
Meer artikelen bekijken