Startpagina Bedrijfsnieuws

Nieuwe middelen voor de aardappelteler bij BASF

BASF heeft 2 nieuwe middelen in zijn aanbod richting de aardappelteler, namelijk Zampro, dat ingezet wordt tegen de aardappelplaag en Revysol (Belanty, Dynergy en Velary), ter bestrijding van alternaria.

Leestijd : 3 min

Met het wegvallen van mancozeb verdwijnen er meer dan 45 producten op de markt. 30% van de totale behandelde aardappeloppervlakte in België kende de inzet van mancozebhoudende middelen.

BASF kan nu met Zampro inspelen op het gat dat mancozeb achter- laat. Het nieuwe middel vertoont opvallende gelijkenissen, maar ook verschillen met mancozeb.

Zampro

Net zoals mancozeb biedt Zampro een preventieve werking en een flexibele positionering. Het is ook een interessante partner in het beheer van resistenties. Wat Zampro bijkomend biedt, is een uitstekende regenvastheid en bescherming van het gewas tijdens de groeifase. De actieve stof wordt tijdens de groei van de plant herverdeeld op de oppervlakte van de waslaag.

Zampro draagt ook bij aan de knolbescherming en wordt geleverd in een vloeibare formulering, wat heel handig is. Het kent een gunstig milieuprofiel, wat nuttig is om middelen op de markt te houden.

Als actieve stof is er ametoctradin (200 g/l). BASF hamert erop om de dosering van Zampro niet te verminderen en om deze te behouden op 1,2 l/ha. Het dient altijd met een partner toegepast te worden, waarbij de aanbevolen dosering van deze partner moet gerespecteerd worden. Eén tot 3 toepassingen met Zampro zijn toegelaten ter bestrijding van Phytophthora infestans.

Het middel heeft zowel een blad- als stengelbescherming, waardoor er op het einde van de rit bij de aardappeloogst een positief effect gezien wordt op het teeltrendement. BASF liet resultaten zien waarbij de hectareopbrengst 13,7% hoger lag waar Zampro werd ingezet.

Het is een ideale partner in de tankmix met een flexibele positionering afhankelijk van de partner. BASF benadrukt om het best steeds een partner toe te voegen.

Revysol

Na de aardappelplaag is Alternaria best vervelend voor de aardappelteler. Hier komt BASF nu met een nieuw middel dat we al kennen uit de granen, namelijk Revysol. Dit behoort tot een nieuwe generatie triazolen die sneller en beter hechten op moeilijke schimmelstammen door de specifieke ‘haak’-vorm van de moleculen. Het middel wordt geleverd volgens een vloeibare formulering (SC) waar een nieuwe multifunctionele uitvloeier aan is toegevoegd. Ook is het weinig onderhevig aan extreme weersomstandigheden, te verstaan veel neerslag of hevige zon (UV-straling) na toepassing.

Revysol is de gedeponeerde handelsnaam van BASF voor de werkzame stof mefentrifluconazool. Dit is een actieve stof met een gunstig milieuprofiel op de natuurlijke omgeving (grond, water, lucht), humane omgeving (gebruikers, bewoners, consumenten) en leefomgeving (insecten, zoogdieren, vogels).

Revysol wordt in aardappelen gecommercialiseerd volgens 3 handelsnamen, namelijk Belanty, Dynergy en Velary. Ze bevatten dus 75 g/l mefentrifluconazool en worden ingezet tegen alternaria in aardappelen. Als dosering wordt 1,25 l/ha per toepassing geadviseerd door BASF en 3 toepassingen per seizoen.

Juiste positionering is uiterst belangrijk

Alternaria moet vanaf nu bestreden worden zonder de actieve stof mancozeb.BASF speelt hier nu op in door haar Revysolmiddelen én drukt op een juiste positionering hiervan. Duidelijk is dat we tegen alternaria eerder moeten behandelen dan we misschien wel gewoon waren. Een ander gevolg is dat er een toename van het aantal behandelingen moet gebeuren met specifieke alternariaproducten. Afwisselen tussen bestaande oplossingen is hier aan de orde om het risico van het ontstaan van nieuwe resistente stammen te vermijden (IPM).

Uiterst belangrijk is om vroeg te starten tegen alternaria en om de eerste behandeling correct te plaatsen en niet te vroeg te stoppen met de bestrijding ervan.

Tim Decoster

Lees ook in Bedrijfsnieuws

Meer artikelen bekijken