Startpagina Varkens

Pork.be start structureel overleg met minister Brouns

Sectororganisatie Pork.be mocht op 28 juni Landbouwminister Jo Brouns verwelkomen op zijn bestuursvergadering. In het kader van het stikstofdossier vraagt de organisatie uitdrukkelijk om een correct flankerend beleid te voorzien voor zowel blijvers als stoppers in de productieketen.

Leestijd : 2 min

Pork.be wil komen tot een sterke en duurzame varkensketen die flexibel is en kan anticiperen op de uitdagingen van morgen. Dossiers zoals verdoofde castratie, stikstof, de internationale context (van grondstofprijzen tot exportmogelijkheden) moeten antwoorden en oplossingen op lange termijn krijgen vanuit een eenduidige, ketenbrede strategie. De bestuurders vragen dat dit ingebed wordt in het beleid en vragen structureel en periodiek overleg met minister Brouns.

Engagement

De minister waardeerde de uitwisseling en bevestigde zijn engagement naar de keten. “We nemen heel graag de uitgestoken hand aan. Een duurzame varkensketen is belangrijk en het is slechts door goed samen te werken dat we hierin kunnen slagen. We zullen dan ook op regelmatige basis overleggen om samen sneller vooruitgang te boeken”, beloofde Brouns.

Openheid

Voorzitter Filip Fontaine van Pork.be is hoopvol. “De bezorgdheid over de sector en de aandacht van de minister voor de moeilijke dossiers op ons bord sterken ons in onze werking. Ook de wetgeving inzake castratie en een degelijk flankerend beleid voor de hele keten stonden op de agenda en werden in alle openheid besproken.”

Changemanager

Het bestuur van Pork.be stelt Paul Demyttenaere aan als changemanager vanaf 1 augustus. Demyttenaere is 59 jaar en was tot voor kort algemeen directeur van de REO veiling en onder andere voorzitter van Primoris (actief in voedselveiligheid). Zijn eerste taak voor Pork.be is om een swot-analyse (analyse van sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen) te maken en om een strategie en actiepunten op korte en middellange termijn te formuleren. ”Paul heeft veel ervaring met ketenmanagement en kwaliteitsmanagement. Hij was trouwens één van de trekkers bij de oprichting van Vegaplan en de uitwisselbaarheid van dit lastenboek met Q&S. Het bestuur is er dan ook van overtuigd dat hij snel en vanuit de bezorgdheden van alle spelers een gemeenschappelijke visie en programma kan ontwikkelen”, zegt Filip Fontaine.

Lees ook in Varkens

Vier jaar Klimrek-project met klimaatscans bij melkvee, akkerbouw en varkens

Melkvee Binnen het Klimrek-project werd eerst een klimaatscan ontwikkeld voor de melkveehouderij. Daarna volgden akkerbouw en de varkenshouderij. Binnen elke sector stonden pilootboeren mee aan de wieg van het klimaattraject voor hun sector. Alle gegevens van hun bedrijven zorgden ervoor dat een werkbare en gedragen tool op poten gezet kon worden die voor de hele sector bruikbaar is.
Meer artikelen bekijken