Startpagina Bieten

Een goede bodemstructuur en bekalking in bieten voor een goede oogst

KBIVB waarschuwt telers dat een correct pH en een bodemstructuur onontbeerlijk zijn, wil men een goede oogst verkrijgen dit jaar. Bekalking en het gebruik van groenbedekkers zijn goede methoden.

Leestijd : 1 min

Controleer de pH van uw bietenpercelen

De suikerbiet is een plant die gevoelig is voor een te lage pH (pH < 6). De verzuring van landbouwgrond is een natuurlijk en continu proces. De bekalking moet dus regelmatig zijn (onderhoudsbekalking) om een juiste pH te handhaven. Dit kan bereikt worden met producten met tragere werking (slib, gemalen kalksteen). Indien de pH zeer laag is en het probleem snel moet opgelost worden, zal men producten moeten gebruiken met een snelle oplosbaarheid (kalk, fijn gemalen kalksteen). Belangrijk om weten is dat opname van boor geblokkeerd kan worden door een te hoge bekalking vlak voor de bietenteelt.

Zorg voor een goede bodemstructuur

Een goede bodemstructuur is een noodzaak voor een goede ontwikkeling van de bietenwortels. Wees voorzichtig om geen bodemverdichtingen te veroorzaken tijdens uw winter- of voorjaarswerkzaamheden zoals de eventuele vernietiging van groenbedekkers of tijdens de verspreiding van organische stoffen.

De groenbedekkers kunnen helpen om de structuur te verbeteren voor zover hun vernietiging gebeurt in goede omstandigheden.

De toediening van organische stoffen (mest, mengmest, compost, …) kan ook leiden tot bodemverdichting als gevolg van hoge belasting van de verspreiders op een te vochtige bodem en/of een slechte bandenkeuze.

KBIVB

Lees ook in Bieten

Meer artikelen bekijken