Startpagina Bieten

Pas op voor bladziekten en rupsen in bieten

Op de waarnemingsvelden van het KBIVB worden verschillende zaken gespot. Landbouwer, inspecteer uw velden op cercospora en rupsen van de gamma-uil!

Leestijd : 3 min

Cercospora blijft zich langzaam ontwikkelen. In het netwerk van de waarnemingsvelden bereikte 15% van de gecontroleerde percelen de behandelingsdrempel voor cercospora (5% van de bladeren aangetast door ten minste één vlek van cercospora). In verscheidene percelen is witziekte gemeld, maar deze bereikte de behandelingsdrempel nog niet.

KBIVB raadt aan om regelmatig de percelen te inspecteren, om de waarnemingen te vergelijken met deze van het netwerk. Ook wordt eraan herinnerd dat preventieve fungicidebehandelingen niet rendabel zijn in de bietenteelt.

De behandelingsdrempels in juli ligt bij Cercospora en Ramularia op 5 % aantasting (2-3 bladeren/50 of 5 bladeren/100) en bij witziekte en roest op 15 % aantasting (7-8 bladeren/50 of 15 bladeren/100). Indien meerdere ziekten gelijktijdig aanwezig zijn, moeten deze afzonderlijk worden beschouwd en niet worden samengevoegd. Een blad is aangetast wanneer één enkele kleine vlek geïdentificeerd wordt met de loep. De waarneming wordt gedaan op minimum 50 bladeren (ideaal is 100 bladeren) die twee tot drie weken oud zijn.

Is de behandelingsdrempel bereikt dan is het aanbevolen om een erkend fungicide aan een erkende dosis toe te dienen.

In meerdere bietenvelden wordt momenteel de aanwezigheid van rupsen van de gamma-uil gesignaleerd. Men kan soms enkele gaten in de bladeren waarnemen, als gevolg van rupsenbeten. Dit schadeniveau heeft geen invloed op de teelt. Er is geen insecticidebehandeling nodig.

Een behandeling lijkt enkel verantwoord als alle planten lichte schade vertonen en er uitbreiding zichtbaar is of wanneer er grotere schade waargenomen wordt op de helft van de planten of wanneer er zones zijn met actieve rupsen (drie tot vier rupsen per plant).

Meer zorgwekkende situaties werden ook gesignaleerd. In deze situaties is het raadzaam om een behandeling uit te voeren. De erkende producten tegen rupsen van de gamma-uil in de biet zijn hetzij op basis van lambda-cyhalothrine (type ‘Karate’ aan 0,075 l/ha), hetzij op basis van deltamethrine (type ‘Decis 2,5 EC’ aan 0,4 l/ha). Deze producten (van de familie van pyrethrinoïden) zijn gevoelig voor warmte en licht. Behandel best zeer vroeg in de ochtend, om te profiteren van de frisheid en de dauw, met een volume van 200 tot 300 l water/ha.

Als gevolg van de huidige droogte, is het aangewezen om de bietenvelden te inspecteren buiten de warme uren. Wees waakzaam voor de aanwezigheid van eitjes (kleine witte of groene eitjes, geïsoleerd of in kleine groepen), rupsen (deze zijn lichtgroen (begin van de cyclus) tot bruin (einde van de cyclus) met twee witte overlangse lijnen met drie paar echte poten en twee paar valse poten), recente uitwerpselen, en/of gaten in de bladeren (niet te verwarren met hagelschade).

De levenscyclus van rupsen duurt gemiddeld 56 dagen. Na een tiental dagen komen de eieren uit en de rupsen eten dan gedurende ongeveer 27 dagen aan de bieten. Naargelang hun larvestadium (6 ontwikkelingsstadia) varieert de grootte van de larven van 0,5 tot 4 cm. Hun kleur varieert van lichtgroen, in de vroege ontwikkeling, naar donkergroen en bruin, in een gevorderd stadium. De rupsen gaan vervolgens in het verpoppingsstadium waarna ze na 19 dagen veranderen in een vlinder en de cyclus opnieuw begint. Elk jaar zijn er twee tot drie levenscycli. Rupsen in het het larvestadium L4 of L5 worden zeer vraatzuchtig. Het laatste larvestadium (L6, grote, duidelijk zichtbare rupsen) is minder vraatzuchtig. De rupsen gaan dan over naar het chrysalisstadium (cocon die met witte draden aan de bladeren vasthangt). Behandelingen met insecticiden hebben weinig effect op stadium L6 en geen effect op het chrysalisstadium.

Men mag de bieten niet te veel schudden tijdens de waarneming want de rupsen laten zich op de grond vallen wanneer zij verstoord worden.

De randen van de velden zijn het meest onderhevig aan deze aantastingen. Dikwijls is het niet nodig om het gehele veld te behandelen.

KBIVB

Lees ook in Bieten

Betaseed wil meer doen dan alleen zaden leveren

Bieten Net voor het jaareinde van 2023 stond Nele Bonte, technisch adviseur Betaseed, met de vakpers stil bij de actualiteiten in de suikerbietteelt en bij de innovaties die Betaseed het komende jaar te presenteren heeft.
Meer artikelen bekijken