Totaalforum voor de veehouderij op een unieke locatie

De vernieuwde Agridagen vonden in 2016 een heel atypische beurslocatie in de voormalige militaire loodsen van Weelde Depot. De kale hallen moesten door de organisatoren helemaal ingericht en aangekleed worden voor de vakbeurs. Maar het concept sloeg aan en die eerste editie in Ravels werd – met 172 exposanten en 15.500 bezoekers - onmiddellijk een succes.

Op hetzelfde elan verder gaan

Met deze derde editie (van 28 februari tot en met 1 maart) blijken de Agridagen een vaste waarde te worden op de beurskalender. “Het was in 2016 een sprong in het onbekende”, herinnert beursvoorzitter Georges Van Keerberghen, “ondanks onze ervaring bij de organisatie van de tweejaarlijkse beurs Agriflanders in Gent, maar die beurs wordt natuurlijk georganiseerd in een beurscomplex. We bevinden ons hier op een unieke locatie, met veel ruime hallen en een nog ruimere parking.” Bovendien ligt het terrein op een steenworp van de Nederlandse grens, waardoor de beurs ook aantrekkelijk is voor onze noorderburen. De intensieve veehouderij aan weerszijde van de grens, maar ook de veehouders in het oosten van Vlaanderen vonden hier een nieuwe beursstek. In 2018 telde de Agridagen al 201 exposanten en bijna 20.000 bezoekers. Eind februari zullen de bezoekers 222 standhouders in de 4 hallen treffen.

De organisatoren, de burgemeester en de schepenen van Ravels kijken uit naar de derde editie van de Agridagen in Ravels.
De organisatoren, de burgemeester en de schepenen van Ravels kijken uit naar de derde editie van de Agridagen in Ravels. - Foto: AV

“We gaan dus op ons elan verder. De focus ligt opnieuw op de veehouderij”, vervolgt Van Keerberghen. “Van oudsher komt de pluimveesector ruim aan bod. Aangezien deze beurs de opvolger is van de Pluimveedagen in Geel, blijft een trouw publiek uit deze sector ook de Agridagen bezoeken. Hal 4 is al voor de derde keer het kloppend hart van de pluimveehouderij. Daarnaast worden de varkens- en rundveesector steeds belangrijker. In beperktere mate zal je hier ook standhouders uit mechanisatie op erfniveau treffen. Om de beurs voorzichtig te kunnen laten groeien, beslisten we om de seminarieruimte onder te brengen in een grote tent. Daardoor nam de beschikbare beursoppervlakte toe met ongeveer 6% - tot 20.000 m3. Gezien het stijgende aantal exposanten bleek dat dus een geslaagd initiatief. Doel van de beurs blijft kennisoverdracht, zowel via de standhouders maar ook via onze erg gewaardeerde symposia. Het programma van de veeprijskampen bouwen we ook geleidelijk verder uit.”

Kennis verzamelen blijft het hoofddoel van de meeste beursgangers.
Kennis verzamelen blijft het hoofddoel van de meeste beursgangers. - Foto: Agridagen

Behouden wat goed is

“Heel wat firma’s zien de Agridagen als een opportuniteit om in contact te komen met de veehouders uit Antwerpen, Limburg en het zuiden van Nederland”, vervolgt event manager Gunter De Mey. “Door de toegenomen mobiliteitsproblematiek wordt het immers steeds moeilijker om die doelgroep op andere beurzen te bereiken. Omwille van die reden kozen we er trouwens opnieuw voor om deze beurs tijdens de krokusvakantie te organiseren. En dat is meteen ook de reden waarom we nu 2 weken later op de kalender staan dan in 2018.”

De beursindeling bleef grotendeels gelijk aan voorgaande edities. “We behouden wat goed was! Op die manier vinden de bezoekers de firma’s en leveranciers die ze wensen te bezoeken, op hun vertrouwde plaats terug. De 4 beurshallen (hallen 1, 2, 4 en 5 - zie schema) zijn opnieuw met elkaar verbonden met tussententen. Zelfs met slecht weer hoef je dus niet naar buiten.” Zoals aangehaald vergroten de organisatoren de beursvloer door de seminarieruimte in een tent (20 x 35 m) buiten de hallen te voorzien. “Het liet niet alleen toe om meer standhouders een plek te geven – we tellen een kwart nieuwe exposanten - , maar ook om de prijskampen wat meer uit te bouwen in hal 5.”

De 4 beurshallen zijn verbonden met tussententen. Aan de ingang, vooraan hal 1, is een seminarieruimte voorzien.
De 4 beurshallen zijn verbonden met tussententen. Aan de ingang, vooraan hal 1, is een seminarieruimte voorzien. - Foto: Agridagen

Net als bij voorgaande edities is ongeveer een kwart van de standhouders actief in de stallenbouw en –inrichting. De toelevering in de 3 veehouderijsectoren omvat eveneens zo’n 25% van de exposanten. “Die verdeling is gelijkaardig aan Agriflanders, maar we zien een goede complementariteit. Een beurs aan de ‘andere kant’ van het land zorgt voor een aantal andere standhouders.” De stand van Landbouwleven kan je trouwens vinden in hal 2, standnummer 2221.

Op het aanpalende vliegveld kunnen ruim 5.000 wagens terecht. De Mey: “Alle parkeerplaatsen zijn opnieuw gratis. En de shuttle tussen de parking en de beurshallen zal er ook weer zijn. Samen met de politie van Ravels werkten we een verkeersplan uit. Dat zal de veiligheid voor de bezoekers verhogen en files vermijden.”

Interessante seminaries

De gouden beurscombinatie van standhouders-seminaries wordt ook dit jaar voortgezet. “We stelden telkens, samen met de sectorverantwoordelijken, een interessant programma samen”, legt Tom Destoop, verantwoordelijk voor de randevenementen, uit. “We laten hierbij ook telkens een Nederlander aan het woord. We richten ons immers ook op Nederlandse bezoekers.”

Op vrijdagvoormiddag staat de rundveehouderij in de kijker met als thema ‘Is onze rundveehouderij future proof? Dit seminarie wordt afgesloten met de uitreiking van de DGZ Bioveiligheid Awards 2020. Vrijdagavond staat het pluimveeseminarie op het programma. In ‘De wereld rond met kip en ei!?’ wordt de impact van de prijsvorming en de wereldhandel belicht. Een panelgesprek met 5 pluimveehouders sluit de avond af. Op zaterdagvoormiddag verzamelt de varkenssector in de seminarietent voor het symposium ‘Afrikaanse varkenspest? Ik ben er klaar voor!’. Deze ziekte kwam de voorbije maanden herhaaldelijk in het nieuws. Wat was/is de impact van AVP? En is ons land klaar als het virus binnensluipt? Ook hier wordt afgesloten met een panelgesprek.

De volledige seminarieprogramma’s vind je op de website. Opgelet, de plaatsen voor deze seminaries zijn beperkt. Schrijf je zeker in via www.agridagen.be. De toegang tot het seminarie zit inbegrepen in de toegangsprijs voor beurs.

Derde Junior Holsteinshow

De prijskampen en de dierententoonstelling kregen vooraan hal 5 – meer en meer de rundveehal - bijkomende ruimte.

Op vrijdag en zaterdag kan je hier in de piste jonge veefokkers aan het werk zien. “In de derde editie van de Junior Holsteinshow gaan we weer op zoek naar de beste fokker/veehouder van Vlaanderen”, stelt Danny Hereijgers (CRV). “We willen de jongeren tijdens een opleidingsdag warm maken voor deelname aan prijskampen en hen leren hoe ze moeten omgaan met hun dieren. Op vrijdag leren ze in 3 lessen hoe ze pinken moeten wassen (10 uur), scheren (13 uur) en presenteren (16 uur), het zogenaamde showmanship . Ze krijgen ook de kans om vragen te stellen aan de jury. Op zaterdag volgt de grote wedstrijddag want dan moeten ze tonen wat ze de dag voordien geleerd hebben. De wedstrijden worden beoordeeld per leeftijdscategorie (14-18 jaar, 18-22 jaar en 22-26 jaar). Het exterieur van de dieren telt dus niet mee voor de persoonlijke ranking.

In de Junior Holsteinshow gaat men op zoek naar de beste jonge fokker van Vlaanderen.
In de Junior Holsteinshow gaat men op zoek naar de beste jonge fokker van Vlaanderen. - Foto: Agridagen

De dieren moeten wel aan leeftijdsvoorwaarden (ouder dan 6 maanden en jonger dan 15 maanden) en sanitaire voorwaarden voldoen. De wedstrijd Exterieur verloopt in 4 categorieën naargelang de leeftijd van het dier. Voor het eerst zal deze wedstrijd ook worden opengesteld voor nog jongere deelnemers (ook van 6 tot 14 jaar) die de voorafgaande opleidingsdag niet hebben gevolgd. Ze moeten wel zelfstandig het dier begeleiden.”

Nieuwe prijskampen en dierententoonstelling

Voor het eerst zullen ook witblauwe runderen te zien zijn op de Agridagen. Op zondag 1 maart organiseert CRV-afdeling Antwerpen Vlees een provinciale prijskamp voor stamboekvee van het Belgische witblauwe ras. “We zien dit als een imagoboost. Het is een kans om de rundvleessector in een positief daglicht te stellen. We voorzien zelfs een aparte reeks waarin jeugdige fokkers en bezoekers zelf een dier in de ring mogen presenteren.”

Op diezelfde zondagvoormiddag is er, in de tent waar op de andere dagen de seminaries plaats hebben, nog een primeur. Voor het eerst in het 25-jarige bestaan van het Belgisch Stamboek voor het Miniatuurpaard gebeurt de officiële hengstenkeuring en stamboekopname in Ravels. De kleine paardjes zullen er dus op hun best uitzien. Volgens het stamboek is de timing – aan het begin van het dekseizoen –, zowel als de locatie – nabij de Nederlandse grens - hier ideaal.

“Voor het brede publiek is de dierententoonstelling erg belangrijk”, vindt Danny Hereijgers. “GO! Atheneum Heist verzorgt een deel van deze tentoonstelling. Ze staan in voor de presentatie van enkele typische Vlaamse en Kempische landbouwhuisdieren zoals kippen, konijnen, koeien en schapen. CRV stelt enkele rundveerassen tentoon.”

Voor het eerst werkt de beurs ook samen met het stamboek van alpaca’s, de Alpaca Assiociation Benelux. Deze dieren zijn immers fel in opmars. De vereniging vindt het echter erg belangrijk dat het welzijn, de gezondheid en de kwaliteit van de alpaca niet uit het oog verloren wordt door de toegenomen populariteit. Tijdens de beurs geven ze hier de nodige aandacht aan.

Voor elk wat wils dus!

Anne Vandenbosch

Landelijke gemeente waar landbouw welkom is

Ravels is een dynamische, groene grensgemeente in het noordoosten van de provincie Antwerpen met 3 deelgemeenten Ravels, Weelde en Poppel. Met een oppervlakte van 9.499 ha is het de vijfde grootste gemeente van de provincie. Op 1 januari 2020 waren er 14.965 inwoners.

Deze landelijke gemeente beschikt nog over veel open ruimte en uitgestrekte bosgebieden. De landbouwsector is er goed vertegenwoordigd. De landbouwgronden zorgen er mee voor het natuurlijke karakter van de gemeente. “Landbouw is een vitale sector voor Ravels”, benadrukt burgemeester Walter Luyten. “De gemeente beschikt over 4.500 ha landbouwgrond, meerdere para-agrarische bedrijven en niet minder dan 244 – voornamelijk familiale – landbouwbedrijven. Landbouw is hier écht welkom! Landbouwers moeten hier kansen krijgen om te groeien en de zekerheid krijgen om te blijven, ook in volgende generaties.”

In november 2016 kocht het gemeentebestuur Weelde Depot. Sindsdien stelt het gemeentebestuur de loodsen ter beschikking voor de opslag van materialen en de organisatie van beurzen. “Wij waren in 2016 blij met de vraag voor de organisatie van de Agridagen. Het verliep vanaf die eerste editie erg vlot. Deze beurs geeft onze inwoners bovendien een beter zicht op de landbouwsector en daar staan we helemaal achter.”

AV

Praktische informatie

 – Locatie: Weelde Depot, Geeneinde 54, 2381 Ravels.

 – Openingsuren: elke dag van 10 tot 18 uur.

 – Toegangsprijs:

volwassenen: 11 euro,

kinderen (-12j): gratis,

met verminderingskaart: 6 euro.

 – Parking: gratis, inclusief shuttle.

 – Info: www.agridagen.be, info@agridagen.be

Meest recent

Meest recent