Startpagina Bieten

Opletten voor roest

Er wordt meer roest waargenomen in de suikerbietenpercelen die opgevolgd worden door het Bieteninstituut (KBIVB). Controleer dus je velden op ziekten en behandel waar nodig. Verwijder nu ook resterende schieters.

Leestijd : 2 min

De waarnemingen van de bladziekten in het netwerk van de waarnemingsvelden van het Bieteninstituut (KBIVB) van deze week tonen een evolutie van de aantastingen van roest. De ontwikkeling van cercospora blijft traag.

Deze week stelde men op de 69 percelen die worden opgevolgd in het kader van de waarschuwingsdienst, vast dat:

- 48% vertoont symptomen van cercospora en in 14% is de schadedrempel bereikt,

- 87% vertoont symptomen van roest en in 52% is de schadedrempel bereikt,

- 51% vertoont symptomen van witziekte en in 23% is de schadedrempel bereikt,

- 29% hebben niet de schadedrempel bereikt voor een van de 4 ziekten.

Je kunt de evolutie van de bladschimmelziekten via de kaart volgen.

Het KBIVB adviseert om zelf observaties uit te voeren in je percelen en te spuiten zodra de schadedrempel bereikt is voor één van de 4 ziekten. De schadedrempels voor de verschillende ziekten zijn hieronder weergegeven. Een blad wordt als aangetast beschouwd als ten minste één vlek op het blad wordt waargenomen.

SBziektendrempel_KBIVB

Verwijder alle schieters

Schieters in de bieten (afkomstig van de gezaaide bieten van dit jaar) en de ‘wilde’ bieten (afkomstig van onkruidbieten uit het verleden) zijn zichtbaar. Deze planten moeten vóór de bloei worden vernietigd om zaadproductie te voorkomen Ter herinnering, één schieter zal duizenden zaden produceren die gedurende tien tot vijftien jaar kunnen kiemen.

Verwijder resterende schieters.
Verwijder resterende schieters. - Foto: KBIVB

De vernietiging van deze bieten moet uitgevoerd worden met een hak onder de kop van de biet. Ga regelmatig naar je velden om deze schieters en wilde bieten te verwijderen en dit vóór ze in zaad komen.

In de velden gezaaid met Conviso Smart bieten moet de vernietiging van de schieters uitdrukkelijk voor de aanvang van de bloei gebeuren. De schieters moeten werkelijk ‘uit’ het veld worden verwijderd.

KBIVB

Lees ook in Bieten

Vernietig onkruiden vóór de zaai in bieten

Bieten Door de regens van de afgelopen weken is er op verschillende percelen een sterke onkruiddruk zichtbaar. Het is aanbevolen een behandeling uit te voeren om deze te vernietigen aangezien zij niet gecontroleerd kunnen worden met het FAR systeem na de zaai. Dat meldt het KBIVB.
Meer artikelen bekijken