Startpagina Bedrijfsnieuws

Royal A-ware start met weidemelk in België

Vanaf 1 juni 2022 start de Nederlandse zuivelaar Royal A-ware in België met een tweede melkstroom. Naast gangbare melk zal de zuivelverwerker ook weidemelk ophalen.

Leestijd : 2 min

In de opstartfase zal een beperkt aantal melkveehouders weidemelk kunnen leveren aan A-ware. Stapsgewijs zal dit de komende periode worden uitgebouwd.

Minimaal 120 dagen op de weide

Voor het leveren van weidemelk zullen de eisen van de Nederlandse Stichting Weidegang worden gehanteerd.

Daarin staat omschreven dat weidemelk afkomstig moet zijn van boerderijen waar de koeien van het voorjaar tot in het najaar ten minste 120 dagen per jaar, minimaal 6 uur per dag in de wei lopen. Binnen de moderne melkveehouderij is het niet vanzelfsprekend om de koeien van het voorjaar tot het najaar in de wei te laten grazen.

Melkveehouders kunnen er ook voor kiezen hun melkkoeien ten minste 120 dagen en minimaal 720 uur per jaar te weiden. Als er bijvoorbeeld minder gras beschikbaar is kunnen ze de koeien dan minder uren per dag en meer dagen laten weiden.

Melkcontrolecentrum (MCC) Vlaanderen zal worden aangesteld om hier toezicht op te houden.

Behoefte aan weidemelk

Begin april bereikte Royal A-ware een akkoord met de curator van Hollebeekhoeve betreffende de overname van de zuivelverwerkingsinstallaties in Kruibeke. Inmiddels is deze voor A-ware derde Belgische verwerkingssite operationeel en wordt hier melk, yoghurt en platte kaas geproduceerd.

Daarnaast werd recent een voorgenomen samenwerking met zuivelverwerker Olympia ter goedkeuring voorgelegd aan de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA).

Weidemelk zal de basis vormen voor een deel van de zuivel die op de verschillende sites wordt geproduceerd. Hierdoor ontstaat de behoefte aan een tweede melkstroom: A-ware Weidemelk.

Weidemelkpremie

Een weidemelkpremie van 1 euro per 100 l is vastgesteld door de directie van Royal A-ware. Deze premie zal toegepast worden op leveringen van april tot en met september 2022.

Royal A-ware is vragende partij. Melkveehouders die interesse hebben in het weidemelkprogramma van A-ware kunnen dus informatie opvragen of zich aanmelden via www.royal-aware.be.

Anne Vandenbosch

Lees ook in Bedrijfsnieuws

Alternatieve onkruidbeheersing: belangrijke innovaties op de markt

Akkerbouw Op de Werktuigendagen viel er heel wat te beleven en te zien. Ook tijdens deze editie konden bezoekers genieten van heel wat demo’s, onder andere die van mechanische onkruidbestrijding. “De oude technieken worden beter”, geeft Lieven Delanote, adviseur bio bij Inagro, mee. Hij is vooral fan van de precisiewiedeg. “Maar ook robotisatie komt op.”
Meer artikelen bekijken